• Strona główna
  • Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane

Zygmunt Zieliński

Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1468-4
Rok wydania:
2002
Liczba stron:
328
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

twarda

Zygmunt Zieliński

Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane

1 września 1952 roku Profesor Zygmunt Zieliński rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Statystyki w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, późniejszej Politechnice Szczecińskiej, a następnie od 1981 roku kontynuował ją na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ciągu pięćdziesięciu lat pracy naukowej i dydaktycznej zainteresowania Profesora skupiały się głównie wokół dwóch nurtów: metod analizy wahań sezonowych oraz dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych. Efektem pracy Profesora było opublikowanie kilkudziesięciu prac naukowych w postaci książek i artykułów. Księga niniejsza stanowi zbiór prac najbardziej reprezentatywnych dla całego dorobku Profesora.

Słowo wstępne (Mariola Piłatowska, Tadeusz Kufel)
Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zielińskiego. 50 lat pracy naukowej (Mariola Piłatowska)
Wykaz publikacji Profesora Zygmunta Zielińskiego (Mariola Piłatowska)

Pisma wybrane
O badaniu sezonowości metodą stosunków do trendu
Liniowe równania ekonometryczne a czynniki sezonowe
Model szeregu czasowego z periodycznym składnikiem sezonowym
Estymacja wskaźników sezonowości, część I
Estymacja wskaźników sezonowości, część II
Harmoniczne modele wahań sezonowych przewozów osób kolejami w Polsce
Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane
Badanie rytmiczności produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym
Metoda różniczki zupełnej w świetle analizy spektralnej
Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego
O podstawowych własnościach poznawcrych jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego
Filtracja procesów stochastycznych a liniowe dynamiczne modele ekonometryczne
Podstawowe problemy teorii przyczynowej zależności procesów ekonomicznych
Zgodne, liniowe, dynamiczne modele ekonometryczne pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego rodzaju
Ekonometryczne modele pól losowych: postawienie problemu, podstawowe pojęcia i określenia, wytyczenie kierunków badań
Analiza przyczynowych zależności niestacjonarnych procesów ekonomicznych
Podstawy stochastycznej teorii przyczynowej zależności zdarzeń ekonomicznych
Liniowe modele zgodne, opisujące zależności sumacyjnych (zintegrowanych) procesów ekonomicznych
Summation of Stationary Autoregressive Economic Processes
Uwagi o rozwoju ekonometrii koncepcja dynamicznych modeli zgodnych
Analiza wybranych koncepcji modelowania dynamicznego w ekonometrii

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum