SKIP_TO

Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane

Rok wydania:2002 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:328 ISBN:83-231-1468-4
OPIS

1 września 1952 roku Profesor Zygmunt Zieliński rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Statystyki w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, późniejszej Politechnice Szczecińskiej, a następnie od 1981 roku kontynuował ją na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ciągu pięćdziesięciu lat pracy naukowej i dydaktycznej zainteresowania Profesora skupiały się głównie wokół dwóch nurtów: metod analizy wahań sezonowych oraz dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych. Efektem pracy Profesora było opublikowanie kilkudziesięciu prac naukowych w postaci książek i artykułów. Księga niniejsza stanowi zbiór prac najbardziej reprezentatywnych dla całego dorobku Profesora.

Przydatne linki