• Strona główna
  • Biologia
  • Badania morfometryczne przewodu pokarmowego niektórych gatunków micromammalia w aspekcie adaptacji do różnego rodzaju pokarmu

Bogdana Wilczyńska

Badania morfometryczne przewodu pokarmowego niektórych gatunków micromammalia w aspekcie adaptacji do różnego rodzaju pokarmu

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0814-5
Rok wydania:
1996
Liczba stron:
50
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

1,00 zł

miękka

Bogdana Wilczyńska

Badania morfometryczne przewodu pokarmowego niektórych gatunków micromammalia w aspekcie adaptacji do różnego rodzaju pokarmu

Kategoria produktu:

Badania przewodu pokarmowego kręgowców wykazały, iż ilość i ro­dzaj pobieranego pokarmu mają decydujący wpływ na jego budowę (Rybi-cki i Lubańska 1959, Sitna 1965, Cymborowski 1968, Radzikowska 1969, 1970, Dorożyńska i wsp. 1971, Leźnicka 1971, Wilczyńska 1975, Przystal-ski 1980, 1984, 1985, 1986, Wilczyńska i wsp. 1991, Wilczyńska i Zduń­ska 1991, Barboza i Hume 1992, 1992a, Barboza 1993, Snipes i wsp. 1993, Woodall i Skinner 1993, 1994, Wilczyńska 1995). Prowadzone obserwacje wniosły wiele interesujących danych, dotyczących zdolności adaptacyjnych przewodu pokarmowego u przedstawicieli różnych grup zwierząt.Szczegółowa analiza zebranego materiału pozwoliła stwierdzić, jak dalece odżywianie określonym pokarmem jest uwarunkowane genetycznie, a jaki jest stopień plastyczności przewodu pokarmowego (Radzikowska 1981, Wilczyńska 1981, Przystalski 1987). Wpływ rodzaju pokarmu na budowę anatomiczną przewodu pokar­mowego przejawia się zmianą długości i średnicy poszczególnych odcin­ków, a także stopniem wykształcenia struktur błony śluzowej - fałdów, krypt i kosmków (Clarke 1971, 1972, Dorożyńska i wsp. 1971, Krause i Leeson 1974, Barry 1976, 1977, Okoń 1977, Dellow i Hume 1982, Sni­pes 1982, 1982a, Nousiainen 1991, Barboza i Hume 1992, Barboza 1993, Snipes i wsp. 1993, Chiou i wsp. 1994, Ellis i wsp. 1994, Wilczyńska 1994, Woodall i Skinner 1994, Hammond i Wunder 1995, Williams i wsp.1995). Z kolei różnicowanie na poziomie budowy histologicznej wiąże się ze stopniem zorganizowania komórek nabłonka, tkanek łącznych i specjalizacji jednokomórkowych i wielokomórkowych gruczołów śródściennych przewodu pokarmowego (Goldstein i wsp. 1969, Clemens 1977, Leon 1980,Johnson i wsp. 1984, Jin-Woong Chung i wsp. 1989, 1991, Wille 1992,Jacobs 1983, Jacobs i Lupton 1984, Uhr i wsp. 1993, Bjórnhag i wsp. 1994,Godai Takase 1994, Wilczyńska 1995, 1995a, 1995b).

I. WSTĘP
II. MATERIAŁ I METODY
Histometria powierzchni przewodu pokarmowego
Analiza budowy histologicznej

III. WYNIKI 
Budowa anatomiczna przewodu pokarmowego
Budowa histologiczna przewodu pokarmowego
Ukształtowanie błony śluzowej i jej rozmiary

IV. DYSKUSJA
V. WNIOSKI
VI. LITERATURA
VII. Morphometric analysis of the alimentary canal of certain Micromammalia species concerning adaptation to different types of food.
Summary

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum