SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Biologia

Badania morfometryczne przewodu pokarmowego niektórych gatunków micromammalia w aspekcie adaptacji do różnego rodzaju pokarmu

Rok wydania:1996 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:50 ISBN:83-231-0814-5
OPIS

Badania przewodu pokarmowego kręgowców wykazały, iż ilość i ro­dzaj pobieranego pokarmu mają decydujący wpływ na jego budowę (Rybi-cki i Lubańska 1959, Sitna 1965, Cymborowski 1968, Radzikowska 1969, 1970, Dorożyńska i wsp. 1971, Leźnicka 1971, Wilczyńska 1975, Przystal-ski 1980, 1984, 1985, 1986, Wilczyńska i wsp. 1991, Wilczyńska i Zduń­ska 1991, Barboza i Hume 1992, 1992a, Barboza 1993, Snipes i wsp. 1993, Woodall i Skinner 1993, 1994, Wilczyńska 1995). Prowadzone obserwacje wniosły wiele interesujących danych, dotyczących zdolności adaptacyjnych przewodu pokarmowego u przedstawicieli różnych grup zwierząt.Szczegółowa analiza zebranego materiału pozwoliła stwierdzić, jak dalece odżywianie określonym pokarmem jest uwarunkowane genetycznie, a jaki jest stopień plastyczności przewodu pokarmowego (Radzikowska 1981, Wilczyńska 1981, Przystalski 1987). Wpływ rodzaju pokarmu na budowę anatomiczną przewodu pokar­mowego przejawia się zmianą długości i średnicy poszczególnych odcin­ków, a także stopniem wykształcenia struktur błony śluzowej - fałdów, krypt i kosmków (Clarke 1971, 1972, Dorożyńska i wsp. 1971, Krause i Leeson 1974, Barry 1976, 1977, Okoń 1977, Dellow i Hume 1982, Sni­pes 1982, 1982a, Nousiainen 1991, Barboza i Hume 1992, Barboza 1993, Snipes i wsp. 1993, Chiou i wsp. 1994, Ellis i wsp. 1994, Wilczyńska 1994, Woodall i Skinner 1994, Hammond i Wunder 1995, Williams i wsp.1995). Z kolei różnicowanie na poziomie budowy histologicznej wiąże się ze stopniem zorganizowania komórek nabłonka, tkanek łącznych i specjalizacji jednokomórkowych i wielokomórkowych gruczołów śródściennych przewodu pokarmowego (Goldstein i wsp. 1969, Clemens 1977, Leon 1980,Johnson i wsp. 1984, Jin-Woong Chung i wsp. 1989, 1991, Wille 1992,Jacobs 1983, Jacobs i Lupton 1984, Uhr i wsp. 1993, Bjórnhag i wsp. 1994,Godai Takase 1994, Wilczyńska 1995, 1995a, 1995b).

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.