• Strona główna
  • Biologia
  • Uwarunkowania środowiskowe przyrostów radialnych sosny zwyczajnej w Polsce północnej na podstawie wielowiekowej chronologii

Andrzej Zielski

Uwarunkowania środowiskowe przyrostów radialnych sosny zwyczajnej w Polsce północnej na podstawie wielowiekowej chronologii

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0887-0
Rok wydania:
1997
Liczba stron:
127
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Andrzej Zielski

Uwarunkowania środowiskowe przyrostów radialnych sosny zwyczajnej w Polsce północnej na podstawie wielowiekowej chronologii

Kategoria produktu:

Pomysł tej pracy zrodził się w 1984 r. w interdyscyplinarnym zespole, który pod kierunkiem prof. R. B o h r a, a po jego śmierci prof. M. Rejewskiego (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska UMK) brał udział w Centralnym Programie Badań Podstawowych CPBP 04.10.01 Przyrodnicze Podstawy Ochrony i Kształtowania Środowiska. Dzięki współpracy z prof. B. Berglundem i T. Bartholinem z Uniwersytetu w Lund (Szwecja) zainteresowania autora dendrochronologią znalazły sprzyjające warunki realizacji. Źródłem inspiracji było niewątpliwie również miasto Toruń z kościołami gotyckimi i licznymi innymi budowlami pochodzącymi z różnych epok historycznych, w których zachowało się drewno (więźby dachowe, drewno szkie­letowe itp.) pochodzące, jak w wielu przypadkach domniemywano, z czasów ich wzno­szenia. Pomocne w ustaleniu daty powstania tych konstrukcji, dostarczeniu argumentów dla ich typologii, dat wtórnego użycia drewna w powiązaniu np. z klęskami żywiołowy­mi (pożary) były badania dendrochronologiczne. Stąd celem pracy było złożenie wielo­wiekowej chronologii absolutnej słojów przyrostu rocznego sosny zwyczajnej dla po­trzeb datowania drewna pochodzącego z wykopów archeologicznych i zachowanego w różnych zabytkach architektury. Chronologie bezwzględne przyrostów rocznych so­sny żyjącej obecnie w Polsce północnej zastosowano również do rozwiązywania szeregu problemów ekologicznych, a drewna minionych pokoleń drzew do rekonstrukcji dyna­miki czynników środowiskowych działających na przyrost w ubiegłych wiekach.
Materiał do niniejszej pracy zbierano przede wszystkim w Toruniu i w okolicznych starych miastach - Chełmnie i Brodnicy. Wiązania dachowe w świątyniach gotyckich i nowożytnych rozmieszczonych w szerokim pasie dorzecza dolnej i środkowej Wisły montowano prawie wyłącznie z drewna sosnowego. W połowie XIV wieku wyczerpały się bogate zasoby sosny na ziemi chełmińskiej. Na budowę szło drewno pochodzące z rozległego areału. Rodzą się pytania o zasadność składania wielowiekowej chronologii z materiału reprezentującego różne regiony kraju. Jak w warunkach klimatu przejścio­wego Polski pomocnej kształtują się zasięgi wzorów przyrostowych?

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum