Maria Halina Daroszewska

Język rosyjski dla biologów - teksty i ćwiczenia

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0278-3
Rok wydania:
1991
Liczba stron:
150
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

1,00 zł

miękka

Maria Halina Daroszewska

Język rosyjski dla biologów - teksty i ćwiczenia

Kategoria produktu:

Skrypt niniejszy przeznaczony jest wyłącznie dla stu­dentów biologii zaawansowanych w nauce języka rosyjskiego. Realizując postulat ugruntowania wiadomości zdobytych w szkole średniej, przy równoczesnym bogaceniu poznanej do­tychczas leksyki, ma on na celu znaczne jej poszerzenie i przez stopniowe wprowadzanie słownictwa specjalistycz­nego przygotowanie przyszłych biologów do samodzielnego korzystania z obcojęzycznej literatury fachowej. W nowym materiale leksykalnym, umieszczonym sukcesywnie z zacho­waniem gradacji trudności, uwzględniono nie tylko jego se­mantyczny aspekt, lecz i stopień przydatności, wychodząc w ten sposób naprzeciw wymaganiom wykładowców oraz potrze­bom studenta. W skrypcie omówiono osiemnaście tematów:wy-brano takie, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie czy­tającego.
Każda jednostka tematyczna składa się z kilku części zróżnicowanych strukturalnie zarówno pod względem treści, jak i formy. Po tekście zasadniczym, w opracowaniu które­go zwracano szczególną uwagę na dobór konwersacyjnie funk­cjonalnych, zdań, umieszczono dwojakiego rodzaju ćwiczenia, służące dwu różnym celom. Jedzie z nich, figurujące bezpo­średnio po tekście, mają pomóc w utrwalaniu nowo wprowa­dzonego słownictwa przez stosowanie go w odmiennych sytua­cjach, drugie zaś dotyczą meritum poruszonej tematyki. Ćwiczenia to oddzielone są od siebie komentarzem grama­tycznym, zawierającym omówienie trudniejszych konstrukcji.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum