• Strona główna
  • Litteraria Copernicana 2/2008: Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki

Maria Kalinowska (red.)

Litteraria Copernicana 2/2008: Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
ISSN:
1899-315X
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
191
Typ okładki:
miękka
Format:
200 x 250 mm
Seria:
Litteraria Copernicana
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

miękka

Maria Kalinowska (red.)

Litteraria Copernicana 2/2008: Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki

Wśród polskich badaczy literatury dawnej refleksja metodologiczna bywa podejmowana w stopniu najwyżej dostatecznym - takie przekonanie stało się inspiracją do przygotowania niniejszego tomu. Zamiarem autorów jest włączenie polskich badań literatury dawnej w nurt, który najogólniej określa tytuł Polonistyka w przebudowie. Metody współczesnej humanistyki jedynie b y w a j ą wykorzystywane w polskich badaniach literatury dawnej i niegdysiejszy przedmiot badań literaturoznawczych w zasadzie nadal tworzy relację sprzężenia zwrotnego z ówczesnymi metodami analizy oraz interpretacji. Moim zamierzeniem jest, aby problematyka dotąd głównie „immanentna" zaczęła stawać się samoistną problematyką „sformułowaną". Rzecz polega tak na metodologicznej prawomocności (czy wolno badać dawną literaturę metodami, które w ówczesnych horyzontach myśli nawet w ogóle się nie mieściły), jak też kryje się w materii ściśle warsztatowej. Zarazem trudno nie pytać o wartość poznawczą wykorzystania metod współczesnej humanistyki.

Krzysztof Obremski, Kilka słów wprowadzenia

1. Studia i rozprawy
I.
Paweł Bohuszewicz, Po co dawnej literaturze współczesna teoria?
Jarosław Wenta, Wokół nowoczesnych konsekwencji romantyzmu w polskiej historiografii
Janusz K. Goliński, Od historii idei do historii literatury. Ekskurs metodologiczny
II.
Bartosz Awianowicz, Klasyczna teoria retoryczna a „Interpretacja Biblii w Kościele". O przekładzie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej
Andrzej Dąbrówka, Kategoria teatralności w mediewistyce
Piotr Bering, Współczesna teatralogia - pomiędzy średniowieczem a modernizmem
Witold Wojtowicz, Konstruowanie literatury mieszczańskiej. Kilka uwag o koncepcji Stanisława Grzeszczuka
Jakub Bohuszewicz, Ciało jako metafora Rzeczypospolitej. Analiza semiotyczna „Obrazu szlachcica polskiego" Wacława Kunickiego
Waldemar Skrzypczak, Myśl ucieleśniona i myśl imaginacyjna. Wymiary obrazowania w języku i zasada po-rządkująca
Ireneusz Szczukowski, „Już o twej płci wiémy". Kobieta i pożądanie w poezji Jana Andrzeja Morsztyna
Krzysztof Obremski, Ksieni Teresa Chreptowiczówna i emancypacja. Zapis nietrafnej, chociaż metodologicznie pożytecznej hipotezy badawczej

2. Mistrzowie
Małgorzata Borkowska OSB, Montanus i Oreinos, czyli Toruń mistrzów

3. Recenzje:
Janusz K. Goliński (rec.), Ireneusz Szczukowski, Inspiracje augustyńskie w poezji polskiego baroku
Elżbieta Powązka (rec.), Romantyczna „Antiquitas". Rzymskie inspiracje w teatrze i dramacie XIX wieku z uwzględnieniem mediacji calderonowskiej i szekspirowskiej, red. E. Wesołowska
Jan Kieniewicz (rec.), Felipe Fernández-Armesto, Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury
Tomasz Waszak (rec.), Medycyna i literatura (Literatur und Medizin), red. Peter Stulz, Frank Nager, Peter Schulz

4. Varia
Patrycja Potoniec, „Słownik polszczyzny XVI wieku" u progu wieku XXI
Piotr Grochowski, „Folklor w dobie Internetu" (sprawozdanie z konferencji)
5. Streszczenia

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum