Anna Filbrandt-Czaja

Studia nad historią szaty roślinnej i krajobrazu Borów Tucholskich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2372-9
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
131
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

96,00 zł

miękka

Anna Filbrandt-Czaja

Studia nad historią szaty roślinnej i krajobrazu Borów Tucholskich

Kategoria produktu:

Główne cele pracy to:

1. rekonstrukcja postglacjalnej historii roślinności wschodniej części Borów Tucholskich w oparciu o analizę pyłkową osadów jeziora Jelonek oraz przy wykorzystaniu danych palinologicznych z innych stanowisk z tego terenu,

2. odtworzenie głównych etapów antropopresji w rejonie analizowanego stanowiska na podstawie wyników analizy pyłowej,

3. porównanie sukcesji roślinności we wschodniej i zachodniej części Borów Tucholskich w oparciu o rezultaty analiz pyłkowych i numerycznych,

4. określenie zmian struktury krajobrazu w okresie ostatnich 200 lat na wybranych powierzchniach badawczych zlokalizowanych we wschodniej i centralnej części Borów Tucholskich na podstawie analizy wskaźników krajobrazu obliczonych z analizowanych map,

5. odtworzenie zmian zaludnienia w rejonie powierzchni badawczych na podstawie źródeł pisanych,

6. określenie zależności między kompozycją spektrów pyłkowych a strukturą krajobrazu odczytaną z map na podstawie porównania proporcji AP/NAP (udział pyłku drzew do pyłku roślin zienych) i PL/PNL (udział powierzchni leśnej podzielony przez powierzchnię nieleśną),

7. wykazanie celowości korzystania z różnych źródeł danych w analizach dotyczących przeszłości krajobrazu.

Fragment Wstępu

1. Wstęp

2. Stan badań palinologicznych w Borach Tucholskich

3. Charakterystyka terenu badań
3.1. Położenie
3.2. Geomorfologia i rzeźba terenu
3.3. Gleby
3.4. Stosunki wodne
3.5. Warunki klimatyczne
3.6. Szata roślinna Borów Tucholskich

4. Stanowiska badań
4.1. Jezioro Jelonek
4.2. Jezioro Radolinek
4.3. Jezioro Starzyska
4.4. Jezioro Świdno
4.5. Jezioro Okarpiec
4.6. Jezioro Lińsk

5. Materiały i metody
5.1. Prace terenowe
5.2. Charakterystyka osadów
5.3. Prace laboratoryjne
5.4. Analiza pyłkowa
5.5. Graficzna prezentacja wyników
5.6. Datowanie osadów
5.7. Analizy numeryczne
5.8. Analiza zmienności struktury krajobrazu w czasie
5.8.1. Wyznaczanie powierzchni badawczej
5.8.2. Materiały kartograficzne
5.8.3. Zastosowanie wskaźników krajobrazowych

6. Osady denne jeziora Jelonek

Wyniki - część I

7. Historia roślinności wschodniej części Borów Tucholskich odtworzona na podstawie wyników analiz osadów z jeziora Jelonek i innych stanowisk z tego regionu
7.1. Charakterystyka lokalnych poziomów pyłkowych wydzielonych w rdzeniu osadów dennych jeziora Jelonek
7.2. Wyniki datowania osadów limnicznych jeziora Jelonek
7.3. Historia roślinności wschodniej części Borów Tucholskich
7.3.1. Późnovistuliańska historia roślinności
7.3.2. Holoceńska historia roślinności
7.4. Korelacja poziomów pyłkowych z terenu Borów Tucholskich
7.5. Odrębność ekologiczna wschodniej i zachodniej części Borów Tucholskich w postglacjale

8. Działalność antropogeniczna odzwierciedlona w diagramie pyłkowym jeziora Jelonek

9. Podsumowanie

Wyniki - część II

10. Historia krajobrazu wschodniej i centralnej części Borów Tucholskich w ostatnich dwustu latach
10.1. Historia krajobrazu na obszarze wschodniej i centralnej części Borów Tucholskich świetle źródeł pisanych
10.2. Rozwój osadnictwa na analizowanych powierzchniach w świetle źródeł pisanych
10.3. Analiza zmienności struktury krajobrazu w czasie na podstawie materiałów kartograficznych
10.4. Porównanie analizowanych odwzorowań krajobrazu poszczególnych powierzchni badawczych
10.5. Analiza zmienności struktury krajobrazu w czasie na podstawie badań palinologicznych

11. Dyskusja

12. Wnioski

13. Summary

14. List of tables

15. List of figures

16. Literatura

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum