SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Biologia

Studia nad historią szaty roślinnej i krajobrazu Borów Tucholskich

Rok wydania:2009 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:131 ISBN:978-83-231-2372-9
OPIS

Główne cele pracy to:

1. rekonstrukcja postglacjalnej historii roślinności wschodniej części Borów Tucholskich w oparciu o analizę pyłkową osadów jeziora Jelonek oraz przy wykorzystaniu danych palinologicznych z innych stanowisk z tego terenu,

2. odtworzenie głównych etapów antropopresji w rejonie analizowanego stanowiska na podstawie wyników analizy pyłowej,

3. porównanie sukcesji roślinności we wschodniej i zachodniej części Borów Tucholskich w oparciu o rezultaty analiz pyłkowych i numerycznych,

4. określenie zmian struktury krajobrazu w okresie ostatnich 200 lat na wybranych powierzchniach badawczych zlokalizowanych we wschodniej i centralnej części Borów Tucholskich na podstawie analizy wskaźników krajobrazu obliczonych z analizowanych map,

5. odtworzenie zmian zaludnienia w rejonie powierzchni badawczych na podstawie źródeł pisanych,

6. określenie zależności między kompozycją spektrów pyłkowych a strukturą krajobrazu odczytaną z map na podstawie porównania proporcji AP/NAP (udział pyłku drzew do pyłku roślin zienych) i PL/PNL (udział powierzchni leśnej podzielony przez powierzchnię nieleśną),

7. wykazanie celowości korzystania z różnych źródeł danych w analizach dotyczących przeszłości krajobrazu.

Fragment Wstępu

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.