Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVI (4/2009)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
217
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Ruch Filozoficzny
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVI (4/2009)

Uniwersytet jest miejscem, w którym, kierując się dążeniem do poznania prawdy i słusznością przynależnych temu dążeniu postaw moralnych, ludzie wytwarzają idee i upowszechniają je. W twórczości filozoficznej oraz postawie Profesora Tadeusza Czeżowskiego my - jego bliżsi i dalsi uczniowie - dostrzegamy doskonałe uosobienie postawy człowieka uniwersytetu, który nauczał rzetelności i obiektywizmu w dochodzeniu do prawdy oraz głoszenia tego, co uważa się za naukową prawdę. Zgodnie z klasyczną tradycją akademicką Profesor uczył szacunku dla dorobku pokoleń, ale też śledził wyniki nowszych badań, był otwarty, życzliwy i cierpliwy dla młodych adeptów filozofii. 

Tadeusz Czeżowski świetnie orientował się w historii filozofii, logiki i nauki, czerpiąc z nich oparcie dla metodologicznych analiz. Przedmiot filozofii traktował niezwykle szeroko, wbrew rygorystycznym tendencjom w filozofii logicznej XX wieku, zajmując się metafizyką, psychologią, aksjologią, etyką normatywną. Czeżowski stosował aparat logiczny do rozmaitych dziedzin doświadczenia, o ile było ono intersubiektywnie sprawdzalne. Zakładał wewnętrzną racjonalność rzeczywistości danej w doświadczeniu i tym samym możliwość jej poznawczego uchwycenia przez logicznie myślącego człowieka.

Aktualność filozofii Tadeusza Czeżowskiego. Teksty zebrane w 120. rocznicę urodzin/639
Od Redaktora (O wartościach i stylu filozofii Tadeusza Czeżowskiego) /641
JAN WOLEŃSKI - Tadeusz Czeżowski i Szkoła Lwowsko-Warszawska/647
WŁODZIMIERZ TYBURSKI - Tadeusz Czeżowski o etosie uczonego i zadaniach uniwersytetu/655
DARIUSZ ŁUKASIEWICZ - Źródła, zasady i perspektywy realizmu moralnego Tadeusza Czeżowskiego/663
KRZYSZTOF STACHEWICZ - Opis analityczny a redukcja ejdetyczna. Paralela przeciwieństwa czy sprzeczności? /675
WALDEMAR KMIECIKOWSKI - Tadeusza Czeżowskiego teoria spostrzeżenia zmysłowego. Analiza krytyczna /687
ADRIANA SCHETZ - Czy ujęcie percepcji przez Tadeusza Czeżowskiego jest przestarzałe? /699
PAWEŁ GARBACZ, PIOTR KULICKI, MAREK LECHNIAK, ROBERT TRYPUZ - Tadeusza Czeżowskiego koncepcja przekonań a filozoficzne podstawy inżynieryjnej ontologii przekonań/709
PIOTR WILCZEK - Ontologia i logika pojęcia identyczności - kilka komentarzy do artykułu Tadeusza Czeżowskiego Identyczność a indywiduum i jego trwanie/725
MACIEJ DOMBROWSKI - Tadeusz Czeżowski i Bolesław Gawecki. Dwie koncepcje uprawiania metafizyki/739
ANDRZEJ WACHOWIAK - Zależności teorii etycznej Tadeusza Czeżowskiego/751
MARCIN PIETRZAK - Moc akomodacyjna teorii metaetycznej Tadeusza Czeżowskiego/761
WOJCIECH ZIELIŃSKI - Etyka na rozdrożu. Parafrazy analityczne/771
AGNIESZKA SMOLICKA - Rola wartości w życiu człowieka w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego/781
PRZEMYSŁAW GUT - Czeżowski a paradoks wolności/791
STEFAN KONSTAŃCZAK - Tolerancja w świecie nauki - Tadeusz Czeżowski i Wincenty Lutosławski/799
TOMASZ SIWIEC - Rekonstrukcja problematyki estetycznej w filozofii Tadeusza Czeżowskiego/811
STANISŁAW MAJDAŃSKI - O odniesieniach do myśli Tadeusza Czeżowskiego w „szkole lubelskiej" (uwagi i refleksje/819
The Topicality of Tadeusz Czeżowski's Philosophy. Some texts collected in 120th birthday anniversary (Summary) /823
Listy w sprawie dydaktyki filozofii/827
List Prof. Eugeniusza Kośmickiego do Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego/829
List Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego/833
Wiadomości bieżące (oprac. Tomasz Siwiec)/837
Publikacje książkowe/839
Czasopisma/842
Zjazdy i konferencje/844
Nekrologia/844

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum