• Strona główna
  • Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo
  • Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku

(red.)

Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2556-3
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
276
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

(red.)

Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku

Kategoria produktu:

W niniejszym tomie publikujemy materiały z międzynarodowej konferencji Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja, zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 2-4 października 2008 roku w 40-lecie powstania specjalizacji, którą w 1969 roku stworzyła prof. dr hab. Alicja B. Strzelczyk. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób. Na tę liczbę złożyli się zaproszeni goście i absolwenci, którzy przybyli do nas z kraju i z zagranicy, pracownicy zakładu oraz studenci. Tak duża liczba obecnych na konferencji naszych byłych studentów spowodowała, że uznano ją także za pierwszy zjazd absolwentów zakładu. Była to pierwsza tego rodzaju konferencja w Polsce, podczas której konserwatorzy-restauratorzy specjalności konserwacja zabytkowych obiektów z papieru i skóry mogli podzielić się swoimi oświadczeniami i zapoznać z aktualnym stanem badań i wiedzy w tej dziedzinie. Nasza inicjatywa spotkała się z wielkim zainteresowaniem całego środowiska. Zaproszeni goście z zagranicy reprezentowali ośrodki współpracujące z nami od wielu lat. Zebrane w niniejszym tomie referaty dają możliwość pogłębienia wiedzy na temat ochrony zabytków w Polsce i poza jej granicami. Zawierają one opisy zarówno realizacji związanych z konserwacją zapobiegawczą, jak i przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy ciekawych, ze względu na wartość zabytkową lub problematykę konserwatorską, obiektach zabytkowych. Kilka artykułów przedstawia wyniki prac przy użyciu nowych metod konserwatorskich, które obecnie są stosowane i sprawdzane w placówkach badawczych na świecie. Artykuły naszych absolwentów to także wiele cennych refleksji i myśli związanych z pracą muzealną konserwatorarestauratora zabytków. Pracownicy naszego zakładu zaś, w swoich referatach skoncentrowali się na zmianach zachodzących na polu kształcenia studentów oraz projektach badawczych i restauratorskich poszerzających znacznie obszar działania specjalizacji. Ich indywidualne zainteresowania i aktywność pozwoliły na ukształtowanie poszczególnych rejonów konserwatorskich w ramach niezwykle szerokiego spektrum obiektów istniejących pod wspólnym mianem zabytków na papierze i skórze.

Wstęp - Elżbieta Jabłońska /7
Halina Rosa, Alicja B. Strzelczyk - Historia i osiągnięcia Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry /9
Dorota Okrągła - Norblin kontra Matejko. Stany zachowania rysunków XVIII- i XIX-wiecznych /25
Hanna Szczepanowska - Konserwacja - przygoda ze sztuką i wiedzą. Podróż przez Maltę, Egipt i Punjab /35
Jerzy Stankiewicz - „Graduał literatów" tom I /49
Jolanta Żuk-Orysiak - Zagadnienia konserwatorskie dotyczące zbiorów muzeum o szeroko rozbudowanej strukturze tematycznej. Konserwacja Szkicownika Wojciecha Gersona /57
Andrzej Mariusz Ulewicz - Ocalone inwentarze Prussia Museum /71
Aleksandra Olszewska-Piech - Zagadnienia techniczne i estetyczne konserwacji tapetowanego sufitu w sali w pałacu w Ostromecku / 85
Violetta Bachur - Archiwum Ringelbluma - z zagadnień konserwacji zespołu podziemnego archiwum getta warszawskiego / 91
Ewa Martin-Sobecka - Konserwatorskie przygody w Muzeum Etnograficznym w Toruniu /101
Maria Trojan-Bedyńska, Sherry Guild, Season Tse - Kanadyjski program ochrony zbiorów rękopiśmiennych zawierających atramenty żelazowo-galusowe /111
Barbara Klempan - Teaching Art Conservation in a World of Emerging Technologies /129
Joanna M. Kosek - Konserwatorskie oprawianie grafiki w Muzeum Brytyjskim w Londynie /135
Lidia Bannach-Szewczyk, Barbara Wojdyła - Konserwacja wielkoformatowych kolorowych planów rękopiśmiennych / 149
Barbara Wojdyła, Lidia Bannach-Szewczyk - Konserwacja zachowawcza wykonana na starodrukach muzycznych i zespole grafik Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu /161
Alicja B. Strzelczyk - Mikrobiologiczne przyczyny niszczenia malowideł na drewnie /171
Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec, Joanna Jarmiłko, Bogumił Brycki - Próby zastosowania nowych preparatów biobójczych do dezynfekcji zabytkowego papieru /183
Halina Rosa, Mirosława Wojtczak, Beata Kaliszek, Aleksandra Ciesielczyk, Anna Rychter, Katarzyna Pieczychlebek, Mirosław Maciaszczyk, Dorota Dobrowolska - Konserwacja-restauracja globusów w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry /199
Elżbieta Jabłońska - Problematyka konserwacji-restauracji zabytkowych obiektów z wosku /221
Dorota Jutrzenka-Supryn - Masowa ochrona zbiorów bibliotecznych - rozszerzenie programu nauczania w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry /233
Małgorzata Pronobis-Gajdzis - Nasze doświadczenia i praktyka w zakresie konserwacji restauracji książki zabytkowej / 239
Mirosława Wojtczak - Kształcenie studentów w dziedzinie konserwacji-restauracji dzieł sztuki Orientu /251
Tomasz Kozielec - Sukcesy, błędy i porażki w badaniach materiałów zabytkowych i historycznych / 263

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum