Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska (red.)

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-28-323-1254-71
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
308
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska (red.)

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy

Kategoria produktu:

Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku podnoszenie konkurencyjności i stwarzanie warunków dla rozwoju innowacyjności stają się najważniejszą kwestią zarówno z perspektywy sukcesu indywidualnego podmiotu gospodarczego, jak i całego państwa. Z tego też względu problematyka ta jest przedmiotem zainteresowań ogromnej liczby badaczy, co roku poświęca się jej wiele opracowań naukowych. W związku z tym we wstępie kolejnej pracy dotyczącej tego zagadnienia należy zdać pytania: Czy na rynku wydawniczym jest miejsce dla jeszcze jednej monografii z tego zakresu? Czy praca ta może zyskać zainteresowanie czytelnika? Współczesna gospodarka transformuje się w niespotykanym wcześniej tempie. Jesteśmy świadkami nowych zjawisk gospodarczych, które błyskawicznie zmieniają pozycje konkurencyjne nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, korporacji, ale także całych gospodarek. Wczorajsi potentaci dzisiaj mogą zmagać się z wielkimi problemami. Świadczą o tym mikroekonomiczne przykłady globalnych graczy z sektora finansowego takich jak nieistniejący już Lehman Brothers czy uratowany dzięki ogromnym nakładom z funduszy publicznych AIG. W przypadku sfery makroekonomicznej świadczy o tym na przykład stracona dekada lat dziewięćdziesiątych XX wieku Japonii, uznawanej za jedną z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych gospodarek epoki powojennej, czy też aktualne problemy Stanów Zjednoczonych, cały czas odgrywających rolę lidera globalnej gospodarki opartej na wiedzy. Fakty te świadczą, że w warunkach niezwykle dynamicznej transformacji niemal każdej sfery współczesnego życia gospodarczego ekonomiści oraz specjaliści z zakresu zarządzania z jednej strony stoją wobec ogromu zagadnień do badania, z drugiej zaś gwarantuje to ciągły popyt na opracowania naukowe z tego zakresu. Z tego względu liczymy, że kolejna pozycja poświęcona problematyce stymulowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy zyska zainteresowanie Czytelników zajmujących się badaniami uniwersyteckimi, a także może się okazać interesującą lekturą dla praktyków gospodarczych.

Patron książki / 2
Wprowadzenie / 5
CZĘŚĆ I. Globalna gospodarka wiedzy otoczeniem innowacyjnego przedsiębiorstwa / 17
1. BARBARA SIUTA-TOKARSKA - Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych / 21
2. MAŁGORZATA MADRAK-GROCHOWSKA - Filary polskiej gospodarki opartej na wiedzy / 37
3. KATARZYNA ŻAK - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju i innowacyjności / 55
4. TOMASZ GUTOWSKI, ANETA ONISZCZUK-JASTRZĄBEK - Strategiczne zachowania przedsiębiorstw na globalnym rynku / 71
5. BARBARA RZEŹNIK - Strategiczne wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w gospodarce opartej na wiedzy / 83
CZĘŚĆ II. Powiązania sieciowe w realiach gospodarki wiedzy: konsekwencje dla konkurencyjności przedsiębiorstwa/ 97
6. SYLWIA TALAR - Międzynarodowe powiązania kapitałowo-produkcyjne polskiego przemysłu / 101
7. URSZULA SŁUPSKA - Koncepcja organizacji wirtualnej w gospodarce opartej na wiedzy / 117
8. ALICJA ANTONOWICZ - Jednostki franchisingowe i własne w działalności sieci franchisingowych / 131
9. KATARZYNA KUŹNIAR - Poszukiwanie efektywnych modeli współpracy uczelnie - przemysł jako wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce / 143
CZĘŚĆ III. Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez zarządzanie relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa oraz zarządzanie jakością / 157
10. DAWID SZOSTEK - Znaczenie i pomiar satysfakcji klienta w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem / 161
11. JOANNA HERNIK - Marketingowa zasada 3e w działalności małych i średnich podmiotów / 175
12. BARBARA PIOTROWSKA, ŁUKASZ REZMER - Nowelizacja normy ISO 9001:2008 - przegląd, interpretacja zmian, wpływ na system zarządzania jakością przedsiębiorstwa / 189
13. PAWEŁ ANTONOWICZ - Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw / 203
14. PRZEMYSŁAW JEZIORSKI, MATEUSZ MRÓWKA - Uwarunkowania procesu restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego / 217
CZĘŚĆ IV. Wykorzystanie nowoczesnych form finansowana działalności przedsiębiorstwa jako instrument podnoszenia konkurencyjności / 235
15. SYLWIA LIPIŃSKA-TYBURCZY - Dostępność kredytu bankowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP / 239
16. MACIEJ WOŹNIAK - Instrumenty finansowe wspierające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału obcego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - rozdział dopuszczony do publikacji / 255
17. MARIUSZ LIPSKI - Możliwości efektywnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w grupie kapitałowej / 269
18. JAROSŁAW BANAŚ - Ekonomiczny i informacyjny charakter elektronicznej współpracy przedsiębiorstw z bankami / 283
Spis rysunków, wykresów, schematów / 297
Spis tabel / 301
Noty o autorach / 305

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum