Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (2/2010)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
198
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Ruch Filozoficzny
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (2/2010)

Rozmowy
„Niech Polacy się w końcu obudzą" - Stanisław Brzozowski a koszmary polskiego romantyzmu. Rozmowa z Agatą Bielik-Robson / 255
Artykuły
SŁAWOMIR STASIKOWSKI - Teologia naturalna Christiana Wolffa jako nauka o aktualnym istnieniu /269
PRZEMYSŁAW WEWIÓR - Nietzsche na diecie: „Dlaczego tak dobre piszę książki?" /277
BARTŁOMIEJ SIPIŃSKI - Źródła myślenia o wartości osobowej - Immanuel Kant i Charles Renouvier /291
MIROSŁAW TYL - Barbara Skarga - formacje intelektualne jako przedmiot historii filozofii i archeologii wiedzy /301
OŁENA ŁUCYSZYNA - Poznanie prawdziwe a poznanie wyzwalające w sāṁkhyi /319
Autoreferaty z odczytów
SŁAWOMIR DRELICH - Etyka indywidualistyczna Ayn Rand /337
TOMASZ SIWIEC - O pojęciu intencji moralnej i jej znaczeniu dla etyki filozoficznej /351
JOANNA AFELTOWICZ - Ile jest etyki w bioetyce? Na przykładzie analizy sporów bioetycznych wokół farmakogenomiki /371
Komunikaty i sprawozdania
BOGUMIŁA TRUCHLIŃSKA - „Człowiek i dzieło". Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego poświęconego ks. Prof. dr hab. Dr h.c. Kazimierzowi Popielskiemu /393
EWA WITKOWSKA - Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dlaczego cokolwiek powinienem? Pytanie o źródła normatywności sądów etycznych" /401
STANISŁAW ADAM JAŚKOWSKI - Farhang ast ja nejrang (Czy to kultura, czy oszustwo) Ahmada Kasrawiego - pismo w obronie rozumu, krytyka mistycyzmu /405
Recenzje
PIOTR SĘDŁAK - Lesław Hostyński, Utilitarian Values, translated by R. Lizut, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009. /411
ANDRZEJ KARALUS - Władysław Tatarkiewicz, Szkoła marburska i jej idealizm, red. Przemysław Parszutowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010. /413
MICHAŁ WRÓBLEWSKI - Richard Rorty, Spełnianie obietnicy naszego kraju. Myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce, tłum. A. Karalus, A. Szahaj, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010 /419
BEATA ZIELEWSKA-RUDNICKA - Leonida Stołowicza Historia filozofii rosyjskiej, tłum. Bogusław Żyłko, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008 /431
Wiadomości bieżące (oprac. TOMASZ SIWIEC)
Wiadomości wydawnicze /439
Publikacje książkowe /439
Czasopisma /443
Nekrologia /444

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum