• Strona główna
  • Litteraria Copernicana 1(7)/2011: Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich

Bogdan Burdziej, Anna Kościołek (red.)

Litteraria Copernicana 1(7)/2011: Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISSN:
1899-315X
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
238
Typ okładki:
miękka
Format:
200 x 250 mm
Seria:
Litteraria Copernicana
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Bogdan Burdziej, Anna Kościołek (red.)

Litteraria Copernicana 1(7)/2011: Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich

Italia stała się dla Rosjan „ojczyzną duszy„, miejscem harmonii, o którym się marzy i za którym się tęskni; w pierwszych dekadach XX wieku także źródłem niebezpiecznych ideologii, znajdujących podatny grunt we własnym kraju - jak świadczy o tym rosyjska/sowiecka recepcja włoskiego futuryzmu zaanektowanego przez włoski faszyzm. Badacze publikujący w niniejszym tomie zwracają uwagę na różne przejawy i aspekty owej fascynacji Italią, takimi jej właściwościami jak południowy krajobraz, zabytki architektury, postaci wielkich mistrzów i ich dzieła, ale też rozmaite „lekcje„ historii, zarówno tej dawnej, jak i współczesnej. Analizują literackie obrazy miast sławnych dziejami i sztuką, takich jak Rzym, Wenecja i Florencja, Neapol, Genua i Sorrento, Asyż i Rawenna. Italia wyłaniająca się z dzieł omawianych w naszym tomie to palimpsest, odsłaniający przed przybyszem rozliczne swe warstwy: cywilizacji i natury, wielkiej sztuki i dramatycznych dziejów, dzieł ducha i wytworów życia praktycznego, których splot zaciekawia, przyciąga i reflektuje ludzi ze Wschodu i z Północy.

W numerze prócz artykułów znajdzie Czytelnik obszerny wywiad z profesor Izabellą Malej z Uniwersytetu Wrocławskiego, która ukazuje Włochy jako istotny element świadomości artystycznej rosyjskich modernistów, przedmiot ich fascynacji i - własnej. W tym samym dziale ksiądz profesor Marek Starowieyski, badacz i tłumacz literatury wczesnochrześcijańskiej, wspomina swoją Italię, poznawaną i przeżywaną na przestrzeni kilkudziesięciu lat podróżowania ad fontes. Fragmentem tych wspomnień jest - wyodrębniony na użytek działu „Mistrzowie„ - szkic Pani Karla, poświęcony profesor Karolinie Lanckorońskiej (1898-2002), która we Włoszech, w Rzymie przeżyła ponad połowę swojego długiego i pracowitego żywota, wypełnionego dokonaniami na polu historii sztuki, historiografii i edytorstwa źródeł, a także bezinteresowną opieką nad przybyszami z Polski. Drugim bohaterem działu jest mistrz prawie dziś nieznany, a wydobywany z zapomnienia przez wzgląd na swe pionierskie dla późniejszych badań dokonania i dla urody słowa, którym z katedry w Collegium Maius opowiadał i którym opisywał przedmiot swego ukochania, literaturę włoską. Mistrzem tym jest Walerian Preisner (1894-1966), romanista, badacz, bibliograf i bibliotekarz, przybyły po wojnie do Torunia ze Lwowa, w którym uniwersyteckie szlify zdobywała Pani Karla.

Italia Słowian - Bogdan Burdziej, Anna Kościołek- 4

Studia i rozprawy

Iwona Rzepnikowska, Folkloryzacja noweli Giovanniego Boccaccia „Nieszczęścia poczciwej białogłowy" - 8
Bogdan Burdziej, „Tytus Północy". Aleksander I w polskiej literaturze okolicznościowej lat 1801-1826 - 18
Witold Kowalczyk, Rzym i Neapol w poezji Apollona Majkowa - 50
Anna Kościołek, „Życie na ulicy", czyli Aleksander Hercen i Risorgimento - 60
Andrzej Dudek, Kulturowa swoistość rzymskiego antyku w interpretacji Dymitra Mierieżkowskiego - 70
Izabella Malej, Konstantina Balmonta impresje włoskie - 82
Jan Orłowski, Dwa włoskie cykle wierszy Michaiła Kuzmina - 96
Jolanta Brzykcy, „Italia - to boski kraj". Motywy włoskie w poezji Władysława Chodasiewicza - 106
Joanna Mielczarek, Uniwersalizm odzyskany. Obraz świata w „Siostrze" Jáchyma Topola jako jedno z możliwych nawiązań do Boskiej komedii Dantego - 122
Adam Kola, Futuryzm - faszyzm - komunizm. Sztuka i polityka- 132

Materiały
Ks. Marek Starowieyski, Z wycieczek włoskich - 152
Zmysł Rzymu, sens Italii. Kultura włoska w poszukiwaniach rosyjskich twórców przełomu XIX i XX w. Z Izabellą Malej rozmawia Małgorzata Burzyńska - 178

Mistrzowie
Ks. Marek Starowieyski, Pani Karla (Profesor Karolina Lanckorońska) - 201
Bogdan Burdziej, Walerian Preisner i jego Italia - 206

Przekład
Juliusz Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Pieśń I: Wyjazd z Neapolu. A Voyage to the Holy Land from Naples, Canto I: Departure from Naples, translated by Peter Cochran and Marcin Leszczyński- 213

Recenzje
Piotr Głuszkowski, Переписка цесаревича Александра Николаевича с императором Николаем I. 1838-1839, Под ред. Л. Г. Захаровой, С. В. Мироненко, Москва 2008 - 227
Adam Kola, Socjologia literatury Karela Krejčego, czyli o pożytkach z reedycji tekstów naukowych (K. Krejčí, Sociologie literatury) - 231
Katarzyna Taczyńska, Doświadczanie przestrzeni - dialogizujący genius loci (Geniusloci w kulturze europejskiej. Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne, red. T. Sławek i A. Wilkoń)- 236

Varia
Piotr Głuszkowski, Dni Nauki Polskiej w Rosji 13-17 X 2008 roku- 240

Streszczenia - 247

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum