Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (1/2011)

Wysyłamy w ciągu 60 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
0035-9599
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
244
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Ruch Filozoficzny
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (1/2011)

Artykuły
Anna Brożek, Imperatywy a interrogatywy /7
Anna Musioł, Ernsta Cassirera refleksja nad problemem matematyki. Ujęcie historyczno-systematyczne /31
Piort Leśniewski, Rewolucja kontrracjonalna. O tak zwanym polskim przełomie w świadomości społecznej /43
Jakub Bartoszewski, Nicola Abbagnano filozofia możliwości /67
Jerzy Pawliszcze, Władza jako problem ontologiczny /85
Pożegnania
Ryszard Wiśniewski, Pożegnanie Tadeusza Stycznia (1931-2010) /113
Piotr Domeracki, Memorabilium ku czci Profesora Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv (1939-2010) /119
Autoreferaty z odczytów
Malina Barcikowska, Koncepcja portretu w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera /135
Dariusz Barbaszyński, Marian Borowski - zapomniany przedstawiciel szkoły lwowskiej /147
Recenzje i sprawozdania
Adam F. Kola, Daniel A. Bell, China's New Confucianism. Politics and Everyday Life in a Changing Society, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2008 (2010), ss. 257 /161
Aleksandra Derra, Judith Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, ss. 270 /173
Piotr Leśniewski, Katarzyna Gan-Krzywoszyńska, Przemysław Krzywoszyński, Sprawozdanie z XVI Congreso Interamericano de Filosofía "Diálogo de Lenguas y Culturas" /181
Z życia PT F
Protokół pierwszej części Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego /193
Protokół drugiej części Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego /199
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego /205
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w 2010 roku /209
Wiadomości bieżące (T. Siwiec)
Wiadomości wydawnicze /233
Publikacje książkowe /233
Czasopisma polskie /237
Czasopisma zagraniczne /240
Zjazdy i konferencje /242

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum