• Strona główna
  • Historia
  • Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939

Bolesław Sprengel

Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2734-5
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
472
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Bolesław Sprengel

Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939

Kategoria produktu:

Nie ma idealnego modelu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz ładu i porządku publicznego, a powstające w różnych krajach systemy ulegają zmianom w czasie, m.in. w wyniku transformacji ustrojowych. W Drugiej Rzeczypospolitej najwięcej zmian w organizacji służb policyjnych przeprowadzono w okresie rządów parlamentarno-gabinetowych, natomiast w miarę kształtowania się ustroju autorytarnego organizacja policji kostniała. Dlatego kluczowe dla autora tej pracy pytanie nie dotyczyło struktury organizacyjnej PP, ale jej faktycznej roli odgrywanej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Trudno nie przyznać racji Albertowi Camus, który ustami dyrektora policji, Skuratora ze Sprawiedliwych, wypowiedział znamienne słowa: „policjant jest w centrum rzeczy", a więc także polityki. W konsekwencji nawet nieangażowanie policji do polityki miało także wymowę polityczną. I tu, trawestując słowa Tomasza Manna, że „głęboka jest studnia przeszłości", można by stwierdzić, że głęboka jest studnia przeszłości policji na ziemiach polskich, także w najlepiej zbadanym okresie międzywojennym. Autor nie ograniczył się do ustalenia i przedstawienia jak największej liczby szczegółów z dziejów Policji Państwowej, które są przedmiotem coraz liczniej powstających opracowań, lecz zajął się w swoich badaniach przede wszystkim - często ukrytymi - mechanizmami jej działania.

 

Nominacja do Nagrody Czytelników w Konkursie Książka Historyczna Roku (2012)

Wstęp /  9
Rozdział I. Powołanie policji państwowej jako wyspecjalizowanej służby do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego / 33
1. Podstawowe pojęcia / 33
2. Powołanie policji państwowej / 39
3. Podstawa prawna i zakres działania / 50
Rozdział II. Policja państwowa a władza ustawodawcza / 55
1. Policja w pracach parlamentu / 55
2. Zadania policji w czasie wyborów parlamentarnych / 84
3. Immunitet poselski i stosunek policji do przedstawicieli parlamentu / 97
4. Rada Obrony Państwa / 108
Rozdział II. Realizacja rządowej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego przez policję / 111
1. Rola władzy wykonawczej / 111
2. Rola naczelnika państwa i prezydenta RP / 113
3. Rada Ministrów / 118
4. Rola prezesa Rady Ministrów / 124
5. Rola ministra spraw wewnętrznych i podległego mu urzędu / 128
6. Rola pozostałych ministrów / 147
Rozdział IV. Policja państwowa jako wykonawca zadań terenowej administracji politycznej / 165
1. Podstawa prawna i zakres działania administracji politycznej / 165
2. Policja a terenowa administracja polityczna / 185
3. Nadzór nad policją / 188
4. Zwierzchnictwo osobowe nad policją / 209
Rozdział V. Policja państwowa a polityka karna i penitencjarna realizowana przez wymiar sprawiedliwości / 211
Rozdział VI. Współdziałanie policji z wojskiem w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego / 249
1. Zadania wojska w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego / 249
2. Relacje policji z wojskiem / 258
3. Zadania policji w związku z powszechną służbą wojskową / 271
4. Militaryzacja policji / 280
Rozdział VII. Udział policji państwowej w ochronie granicy i kontroli cudzoziemców / 287
1. Charakterystyka polskiej granicy / 287
2. Zadania policji w zakresie kontroli granicznej / 292
3. Policyjna ochrona granicy / 298
4. Służba w strefie granicznej / 308
5. Współdziałanie policji ze służbami ochrony granicy / 309
6. Kontrola i ochrona cudzoziemców / 313
Rozdział VII. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na kolei i wodach / 323
1. Policja w ochronie bezpieczeństwa na kolei / 323
1. Służba policji na wodach i jej relacje z administracją wodną / 341
Rozdział IX. Zadania policji w ochronie bezpieczeństwa w ruchu drogowym / 345
1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego / 345
2. Nadzór administracji nad policją i bezpieczeństwem ruchu drogowego. 350
3. Organizacja i zadania policji ruchu drogowego / 359
4. Sprawność policji ruchu drogowego / 369
5. Inspekcja drogowa / 374
Rozdział X. Współdziałanie niezespolonej administracji rządowej z policją w realizacji polityki bezpieczeństwa wewnętrznego / 377
1. Administracja skarbowa / 377
2. Inne organy administracji niezespolonej / 386
3. Policja a autonomia szkolnictwa wyższego / 410
Rozdział XI. Współdziałanie policji państwowej z samorządem terytorialnym / 417
1. Zakres działania samorządu terytorialnego w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego / 417
2. Współdziałanie policji z samorządem terytorialnym / 427
3. Współdziałanie policji z formacjami powoływanymi w sytuacjach nadzwyczajnych / 434
Zakończenie / 437
Wykorzystane źródła i opracowania / 443
Wykaz skrótów / 467

  • Aleksander Smoliński

    (....) omawianą tutaj książkę należy uznać za znaczący krok naprzód w dotychczasowych badaniach dotyczących szeroko rozumianych zagadnień związanych z dziejami Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. Powoduje to, że na stałe wpisze się ona w dorobek naukowy z zakresu dziejów służb ochrony porządku publicznego na ziemiach polskich. Należy też mieć nadzieję, że badania te będą kontynuowane, także przez Bolesława Sprengla i z czasem nasza wiedza na ten temat będzie kompletna i wyczerpująca.
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum