Ewa Bagińska (red.)

Studia Iuridica Toruniensia, t. 9/2011

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
168-95-258--
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
327
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Ewa Bagińska (red.)

Studia Iuridica Toruniensia, t. 9/2011

Kategoria produktu:

Studia Iuridica Toruniensia publikuje artykuły, studia, głosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych.

STUDIA I ARTYKUŁY

Monika Wałachowska, UMK - Doktryna frustration of contract w prawie angielskim/ 9
Kinga Bączyk-Rozwadowska, UMK - Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego/ 59
Maciej Żenkiewicz, doktorant UMK - Najważniejsze inicjatywy prawne i standardy w dziedzinie odpowiedzialności korporacji wielonarodowych za naruszenia praw człowieka/ 101
Michał Szewczyk,doktorant UMK - Parytet płci w ujęciu prawnoporównawczym/ 140
Mateusz R. Chudziak, doktorant UMK - Międzynarodowe umowy kawowe. Zarys prawnomiędzynarodowych ram światowego sektora kawy/ 167
Michał Leciak,UMK - Prawnokarne aspekty nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych/ 192
Zbigniew Filipiak, UMK - Kwaterunek wojskowy w domach prywatnych Księstwa Warszawskiego. Regulacje prawne/ 215
Aleksandra Szczerba-Zawada, doktorant UMK - Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia oraz warunków pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej/ 230

VARIA

Seminarium pt. „Ewolucja koncepcji suwerenności w ujęciu prawnym i filozoficznym" - zapis dyskusji/ 253

GLOSY I SPRAWOZDANIA

Marcin Leleński, student WPiA UMK - Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie C 467/04 postępowanie karne przeciwko Giuseppe Francesco Gasparini i innym/ 313
Alicja Osowska-Kowalska, doktorantka UMK - Sprawozdanie z konferencji naukowej „Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym" Toruń, 19 maja 2011 roku/ 322

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum