Maciej Gołąb

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2760-4
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
283
Nr wydania:
drugie poprawione
Typ okładki:
twarda
Seria:
res humanae
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda

Maciej Gołąb

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Kategoria produktu:

Spór o granice poznania dzieła muzycznego to całościowe spojrzenie na problematykę teoriopoznawczą związaną z dziełem muzycznym. Jest próbą określenia miejsca analizy dzieła muzycznego we współczesnej muzykologii, zdefiniowania jej źródeł i przedmiotów, usystematyzowania pojęć, problemów i metod analiz normatywnych i deskryptywnych oraz naświetlenia relacji między analizą dzieła a jego interpretacją. Obecne drugie wydanie uwzględnia najnowsze badania z tego zakresu.

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1. O klasyfikacji analiz dzieła muzycznego / 19
1. Analiza w świetle systematyzacji nauki o muzyce / 19
2. Analiza a historia muzyki / 26
3. Analiza a teoria muzyki / 35
4. Analiza a estetyka muzyczna / 47

Rozdział 2. Analiza dzieła muzycznego i jej źródła / 59
1. Heurystyczne przedmioty analizy: między teorią edycji a historią recepcji / 59
2. Materiały rękopiśmienne / 66
3. Druki muzyczne / 73
4. Dokumenty fonograficzne / 103

Rozdział 3. Analiza dzieła muzycznego i jej przedmioty / 113
1. Substancje i latencje muzyczne w kontekście
psychofizjologicznej teorii poznania / 113
2. Substancje proste: zupełny realizm epistemologiczny / 122
3. Substancje złożone: ograniczony realizm epistemologiczny / 125
4. Latencje formalnie konstytutywne: realizm sceptyczny / 128
5. Latencje formalnie niekonstytutywne: „idealizm"
epistemologiczny / 131

Rozdział 4. Normatywne analizy dzieła muzycznego / 135
1. Substancjalne przedmioty analizy: między obserwacją
a eksperymentem / 135
2. Liczenie: metrorytmika i diastematyka / 139
3. Pomiar: tempo i brzmienie / 153
4. Metody normatywne a prawa naukowe / 163
5. Analiza normatywna a prawa historyczne / 168

Rozdział 5. Deskryptywne analizy dzieła muzycznego / 177
1. Ideologie i praktyki muzycznej moderny a ontologiczne i epistemologiczne konteksty analizy / 177
2. Modernizm: aspekty logocentryczne / 183
3. Pierwsza moderna: aspekty procesualne / 189
4. Moderna wyjęta spod prawa: aspekty pragmatyczne / 194
5. Druga moderna: aspekty „strukturalne" - sformalizowane / 200
6. Postmodernizm: aspekty synkretyczne / 207

Rozdział 6. Analiza dzieła muzycznego i jej „artes
interpretandi" / 213
1. Jakiej interpretacji wymaga analiza? / 213
2. O wewnętrznej i zewnętrznej interpretacji dzieła
oraz kategoriach sensu i treści / 218
3. O niektórych trudnościach przejścia od analizy
do interpretacji zewnętrznej na jednym przykładzie / 226
4. O skalarnych kryteriach oceny autonomicznych
wartości dzieła / 235

Podsumowanie / 247
Bibliografia / 263
Summary. musical work analysis. an epistemological debate / 275
Indeks osobowy / 277

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Maciej Gołąb

     (ur. 1952), ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się w 1981 doktoryzował, w 1990 habilitował, a w 1999 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Obecnie kieruje Katedrą Muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w historii, teorii i estetyce muzyki XIX i XX wieku, chopinologii oraz metodologii badań muzykologicznych. Opublikował ponad 130 prac w Polsce i za granicą, w tym książki: „DodekafoniaStudia nad teorią i kompozycją pierwszej połowy XX wieku” (1987), „Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina” (1991, wyd. niem. 1995), „Józef Koffler” (1995, wyd. ang. 2004). Za monografię „Spór o granice poznania dzieła muzycznego” (¹2003, wyd. ang. 2008) otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Do ostatnio wydanych jego książek należą: „Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii” (2008) oraz „Muzyczna moderna w XX wieku. Między kontynuacją, nowością a zmianą fonosystemu” (2011). Pod jego redakcją ukazały się „Przemiany stylu Chopina”(1993), „Muzykologia we WrocławiuLudzie – historia – perspektywy (2005) i Chopin w kulturze polskiej „(2010). Jest redaktorem naukowym serii „Musicologica Wratislaviensia”.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum