Aldona Bernadeta Kubica

Edukacja zdrowotna na tle wybranych czynników a skuteczność terapii antyagregacyjnej u pacjentów po zawale serca

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2867-0
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
221
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Aldona Bernadeta Kubica

Edukacja zdrowotna na tle wybranych czynników a skuteczność terapii antyagregacyjnej u pacjentów po zawale serca

Kategoria produktu:

U pacjentów po zawale serca leczonych angioplastyką wieńcową zaprzestanie przyjmowania leków antyagregacyjnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia bardzo poważnych powikłań. Według Światowej Organizacji Zdrowia około 50% pacjentów nie przestrzega zaleceń lekarskich. Czy edukacja zdrowotna kształtująca świadomość zdrowotną pacjentów może mieć wpływ na zmianę tego faktu? Badanie, przedstawione w tej książce, przeprowadzone na grupi 200 pacjentów po zawale serca, podejmuje próbę odpowiedzi na to pytanie.

Wykaz skrótów / 7

1. Wstęp / 9
1.1. Plan terapeutyczny po zawale serca / 9
1.2. Edukacja zdrowotna po zawale serca / 20
1.3. Terapia antyagregacyjna po zawale serca / 29
1.3.1. Genetyczne uwarunkowania działania klopidogrelu / 30
1.3.2. Znaczenie kliniczne interakcji pomiędzy klopidogrelem a inhibitorami pompy protonowej / 38
1.3.3. Strategie poprawy efektywności terapii antyagregacyjnej / 46
1.4. Podsumowanie wstępu / 50
1.5. Cele badania / 52
2. Materiał i metody / 55
2.1. Materiał badania / 55
2.2. Metodyka badania / 55
2.2.2. Badanie indukowanej AD P agregacji płytek krwi / 61
2.2.3. Badanie fosforylacji fosfoproteiny stymulującej rozszerzanie naczyń (vasodilator stimulated phosphoprotein VASP) / 63
2.2.4. Badanie polimorfizmu genu CYP2C19 / 63
2.2.5. Analiza statystyczna / 64
2.2.6. Charakterystyka badanej populacji / 65
3. Wyniki / 69
3.1. Wyniki rewaskularyzacji i obserwacji odległej w całej populacji / 69
3.2. Wyjściowa analiza porównawcza badanych grup / 71
3.3. Występowanie punktów końcowych badania w porównywanych grupach / 76
3.4. Analiza wpływu czynników socjologicznych na występowanie punktów końcowych / 79
3.5. Porównanie populacji włączonej do badania z populacją, w której nie prowadzono planowych okresowych wizyt kontrolnych / 86
3.6. Analiza realizacji planu terapeutycznego przez pacjentów / 90
3.7. Implikacje różnic realizacji planu terapeutycznego przez pacjentów / 105
3.8. Porównanie wyjściowych i kontrolnych parametrów agregacji płytek w kontekście regularności przyjmowania leków / 109
3.9. Analiza wpływu czynników socjologicznych uzyskanych z ankiet na realizację planu terapeutycznego przez pacjentów. 111
3.10. Analiza czynników wpływających na indukowaną AD P agregację płytek / 113
3.11. Analiza wpływu czynników genetycznych na parametry agregacji płytek / 121
3.12. Niezależne czynniki wpływające na indukowaną AD P agregację płytek / 124
4. Dyskusja / 133
5. Wnioski / 161
6. Piśmiennictwo / 163

Spis tabel / 197
Spis rycin / 207
Streszczenie pracy / 211
Health education and the efficacy of antiplatelet therapy in myocardial infarction survivors on the backgraund of selected factors. (Summary) / 217

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Aldona Bernadeta Kubica

    absolwentka Studium Medycznego w Pile, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest adiunktem w Katedrze Promocji Zdrowia CM UMK. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją zdrowotną, współpracą lekarz–pacjent, strategiami radzenia sobie ze stresem u osób z zawałem serca oraz problemami terapii antyagregacyjnej w chorobach układu krążenia.

     

     

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum