Anna Cychnerska (red.)

Sandhi w językach słowiańskich

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3038-3
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
440
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Anna Cychnerska (red.)

Sandhi w językach słowiańskich

Kategoria produktu:

Książka Sandhi w językach słowiańskich stanowi efekt pracy Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii, afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Jest to drugi duży projekt tej Komisji. Składa się on z dwóch części: część pierwsza obejmuje zjawiska związane z tzw. sandhi dźwięcznościowym i tym zagadnieniom jest poświęcona niniejsza publikacja. W przygotowaniu znajduje się część druga dotycząca pozostałych zjawisk typu sandhi.

Irena Sawicka, Agata Trawińska, Wstęp / 7
Irena Sawicka, Sandhi między jednostkami prozodycznymi. Wprowadzenie / 47

Języki zachodniosłowiańskie
Lechosław Jocz, Sandhi w językach łużyckich / 53
Zdena Palková, Sandhiové modifikace v současné češtině / 85
Ján Sabol, Július Zimmermann, Lena Ivančová, K problematike sandhi v slovenčine / 103
Magdalena Osowicka-Kondratowicz, Agnieszka Serowik, Sandhi w sylabach dwuszczytowych i przed sylabami
dwuszczytowymi w języku polskim / 125
Irena Sawicka, Asymilacje dźwięcznościowe na wybranych granicach morfologicznych w języku polskim / 159
Irena Sawicka, Zachowanie [v] w sandhi w języku polskim. Badanie sondażowe / 169
Agata Trawińska, Charakterystyka polskich zwartych z uwagi na VOT / 183

Języki wschodniosłowiańskie
Татьяна Зиновьева, К вопросу о произношении /v/, /v’/ в условиях внешнего сандхи в русском языке / 201
Леонид Касаткин, Фонема /v/ в русских говорах / 215
Людмила Хоменко, Функцiоновання фонеми /w/ у сучаснiй українськiй лiтературнiй мовi / 221
Наталя Вербич, Сандгi в пiвденно-захiдному нарiччi української мови / 229
Алена Пацехіна, Сандхі ў беларускай мове / 243

Języki południowosłowiańskie
Hotimir Tivadar, Aktualna problematika sandhi v slovenščini / 269
Irena Sawicka, Miško Subotić, Srpsko [v] / 279
Silvana Punišić, Irena Sawicka, Sandhi u složenim rečima u srpskom jeziku / 295
Anna Cychnerska, Sandhi w standardzie macedońskim — konteksty z obstruentami różnymi od /v/ / 305
Anna Cychnerska, Realizacja połączeń z в we współczesnym języku macedońskim / 347
Веселинка Лаброска, Санди во македонските дијалекти / 377
Евелина Григорова, Някои случаи на сандхи в българския език / 395
Anna Cychnerska, Kosowsko-macedońsko-greckie paralele z zakresu sandhi / 405
Irena Sawicka, Zakończenie / 415
Bibliografia / 421

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Anna Cychnerska

    absolwentka filologii rosyjskiej, albańskiej i chorwackiej. Od 2002 r. adiunkt w Zakładzie Języków Słowiańskich i Bałkanistyki UMK w Toruniu. Tematem jej rozprawy doktorskiej były „Grupy samogłoskowe w językach słowiańskich”. Autorka licznych artykułów z zakresu fonetyki i typologii języków słowiańskich i bałkańskich oraz współautorka dwóch podręczników do nauki języka serbskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych Komisji Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się typologia i fonetyka języków Półwyspu Bałkańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji językowej współczesnej macedońszczyzny.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum