Beata Derkowska-Zielińska

Charakteryzacja materiałów metodami optyki nieliniowej. Wybrane zagadnienia - efekty trzeciorzędowe

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2938-7
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
108
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Beata Derkowska-Zielińska

Charakteryzacja materiałów metodami optyki nieliniowej. Wybrane zagadnienia - efekty trzeciorzędowe

Kategoria produktu:

Książka poświęcona jest wybranym nieliniowym zjawiskom optycznym trzeciego rzędu oraz związanym z nimi mechanizmom. Jest ona oparta na licznych badaniach własnych i bogatych doświadczeniach zebranych przez autorkę w czasie swojej pracy naukowej. Publikacja zawiera istotne elementy nowej dziedziny optyki, zwanej optyką nieliniową, oraz metody pomiarowe jak również charakteryzacje materiałów organicznych i nieorganicznych tymi metodami.

Czytelnik znajdzie w tej monografii wybrane techniki eksperymentalne, takie jak: transmisja nieliniowa, zdegenerowany proces mieszania czterech fal (DFWM), Z-scan, generacja trzeciej harmonicznej (THG), które mogą być stosowane do pomiaru nieliniowej absorpcji, jak również nieliniowego współczynnika załamania, i do oszacowania nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu (), chociaż każda z tych technik dotyczy tylko jakiegoś szczególnego aspektu nieliniowości trzeciego rzędu ze względu na charakter procesu i częstotliwość, przy której obliczana jest .

Znajomość nieliniowych właściwości optycznych materiałów jest ważna w: spektroskopii, telekomunikacji, obróbce obrazów i informacji. Określenie i przygotowanie materiałów o silnej nieliniowości optycznej przyczynia się do konstruowania nowych systemów optycznych. W związku z tym poszukuje się materiałów o dużych nieliniowościach optycznych, które można by wykorzystać w takich zastosowaniach, jak optyczne ograniczniki mocy, szybkie modulatory elektrooptyczne, optyczne dyski, dynamiczne pamięci holograficzne, procesory optyczne, lustra z koniugacją fazową, wzmacniacze optyczne, korelatory optyczne oraz wiele innych. 

1. Wstęp / 7
2. Liniowe zjawiska optyczne / 9
2.1. Równania Maxwella / 9
2.2. Transmisja i odbicie / 13
3. Nieliniowe zjawiska optyczne / 22
3.1. Nieliniowa polaryzacja / 22
4. Nieliniowe zjawiska optyczne trzeciego rzędu / 28
4.1. Nieliniowa polaryzacja trzeciego rzędu / 28
4.2. Tensor nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu χ / 32
4.3. Nieliniowy współczynnik załamania / 32
4.4. Składowe nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu / 33
4.5. Hiperpolaryzowalność optyczna drugiego rzędu / 36
4.6. Siatki dyfrakcyjne / 37
4.7. Zjawisko koniugacji fazowej / 42
5. Metody pomiaru nieliniowych zjawisk optycznych trzeciego rzędu / 45
5.1. Zdegenerowany proces mieszania czterech fal / 46
5.2. Absorpcja dwufotonowa / 57
5.3. Generacja trzeciej harmonicznej / 64
5.4. Technika przesuwania próbki / 71
6. Podsumowanie / 82
7. Dodatek / 83
7.1. Jednostki nieliniowej podatności elektrycznej trzeciego rzędu / 83
7.2. Tensor czwartej rangi / 84
7.3. Wykaz ważniejszych oznaczeń / 89
7.4. Wykaz rysunków / 94
7.5. Wykaz tabel / 97
7.6. Wykaz zdjęć / 98
Literatura / 99
Nonlinear Optical Characterizations of Materials. Summary / 103

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Beata Derkowska-Zielińska

    ukończyła studia magisterskie na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1997 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Mikroelektroniki WFiA UMK, a w następnym roku podjęła studia doktoranckie w Laboratorium Własności Optycznych i ich Zastosowań (POMA - Laboratoire des Propriétés Optiques des Matériaux et Application) Uniwersytetu w Angers (Francja). W trakcie studiów doktoranckich odbyła dwa staże w Laboratory of Optoelectronics and Nonlinear Optics, Department of Electronic Engineering, Terza University of Rome (Włochy) oraz CEA-LETI Saclay (Francja). Pracę doktorską ukończyła na Uniwersytecie w Angers i tam ją obroniła w 2001 roku. Po powrocie do Polski kontynuowała studia doktoranckie na WFiA UMK. Jednocześnie w latach 2002-2003 odbyła roczny staż w grupie Experimental Condensed Matter and Quantum Optics Department of Physics University of Toronto (Kanada). Po powrocie do Polski obroniła doktorat na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W roku 2004 dr Beata Derkowska-Zielińska została zatrudniona na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Fizyki Technicznej i Zastosowań Fizyki, a w 2005 roku na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla. Jednocześnie od listopada 2005 do września 2006 roku przebywała na stażu podoktorskim w Laboratorium POMA Uniwersytetu w Angers. W 2008 roku odbyła dwa staże w Advanced Materials Research Group, School of Mechanical Materials and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, Nottingham University (Nottingham, UK) oraz School of Engineering and Physical Sciences, Physics Department, Heriot Watt University (Edinburgh, UK). Zajmuje się badaniem nieliniowych właściwościoptycznych związków organicznych oraz kryształów półprzewodnikowych z grupy II-VI na bazie ZnSe, ZnTe oraz CdSe otrzymanymi metodą Bridgmana. Stosowanymi metodami pomiaru nieliniowych właściwościoptycznych badanych materiałów są głównie: zdegenerowany proces mieszania czterech fal (DFWM - Degenerate Four Wave Mixing), generacja trzeciej harmonicznej (THG - Third Harmonic Generation), generacja drugiej harmonicznej (SHG - Second Harmonic Generation) oraz Z-scan. 

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum