Marcin Olejniczak

Treści teologiczno-liturgiczne formularza Mszy w dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2967-7
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
142
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Scripta Theologica Thoruniensia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Marcin Olejniczak

Treści teologiczno-liturgiczne formularza Mszy w dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Kategoria produktu:

Opracowania z zakresu hermeneutyki liturgicznej nie są zbyt częste w literaturze teologiczno-liturgicznej, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Stąd książkę ks. Marcina Olejniczaka należy przyjąć z satysfakcją, gdyż wpisuje się w ten, niestety rzadko podejmowany, nurt refleksji naukowej. […] Autor, zainspirowany euchologią Mszału rzymskiego Pawła VI i tekstami biblijnymi posoborowego Lekcjonarza mszalnego, dokonał analizy formularza Mszy św. w dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Podstawowym zamierzeniem pracy jest więc ukazanie teologicznych treści celebracji Pięćdziesiątnicy na podstawie analizy odnośnej euchologii i tekstów biblijnych. […]

Opracowanie ks. Marcina Olejniczaka bez wątpienia stanowi cenny wkład […] we współczesną teologię liturgii. Jego lektura może przyczynić się także do bardziej świadomego celebrowania misterium Pięćdziesiątnicy i lepszego rozumienia roli Trzeciej Osoby Trójcy Świętej w ekonomii zbawienia i w życiu każdego chrześcijanina otwartego na Osobę i dary Ducha Świętego. (Z recenzji ks. dr. hab. Daniela Brzezińskiego)

Wykaz skrótów  / 7
Wstęp / 9

Rozdział I. Dar Ducha Świętego w tekstach obrzędów wstępnych i liturgii słowa / 13
1. Obrzędy wstępne / 14
1.1. Antyfona na wejście / 14
1.2. Hymn Chwała na wysokości Bogu / 21
1.3. Kolekta / 28
2. Liturgia słowa / 36
2.1. Czytania biblijne / 36
2.2. Sekwencja Veni, Sancte Spiritus / 46
2.3. Symbol wiary nicejsko-konstantynopolitański / 53

Rozdział II. Dar Ducha Świętego w tekstach liturgii eucharystycznej / 61
1. Modlitwa nad darami / 61
2. Modlitwa eucharystyczna / 67
2.1. Prefacja / 67
2.2. Postsanctus i wspomnienie tajemnicy dnia / 75
2.3. Epikleza konsekracyjna / 78
2.4. Epikleza komunijna / 83
3. Antyfona na komunię / 88
4. Modlitwa po komunii / 95

Rozdział III. Główne treści pneumatologiczne w formularzu mszalnym / 103
1. Życie człowieka w Duchu Świętym odpowiedzią na Boże powołanie / 103
2. Kościół dziełem Ducha Świętego / 111
3. Życie człowieka w Duchu Świętym jako gwarancja osiągnięcia eschatycznej pełni / 120
Zakończenie / 129
Bibliografia / 133

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Marcin Olejniczak

    (ur. 1986 r.) w 2010 r. przyjął święcenia diakonatu, a w 2011 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i został wyświęcony na prezbitera. Jego zainteresowanie teologią liturgii i Trzecią Osobą Trójcy Świętej zostało przypieczętowane skierowaniem go w 2011 r. do jedynej w diecezji parafii Ducha Świętego we Włocławku. Zajmuje się formacją Liturgicznej Służby Ołtarza, sprawuje opiekę nad wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym św. Michała Archanioła, bierze udział w posłudze charyzmatycznej i uczestniczy w formacji młodzieży w ramach oazowego Ruchu Światło-Życie. Ponadto publikuje materiały liturgiczne na łamach „Ateneum Kapłańskiego”.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum