Krzysztof Cyrek

Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3126-7
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
181
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

90,00 zł

miękka

Krzysztof Cyrek

Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit

Kategoria produktu:

„Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit” prezentuje najstarsze inwentarze krzemienne z jaskini Biśnik, znalezione w środkowoplejstoceńskich sedymentach, które szczególnie intensywnie były eksplorowane w latach 2002–2012, czyli już po ukazaniu się monografii z roku 2002, która obejmowała wcześniejsze znaleziska. 

Wstęp / 9

I. Stan zachowania i depozycja wyrobów krzemiennych. Zagadnienie pseudowyrobów / 15
II. Metoda opracowania / 16
III. Inwentarz a zespół / 17
IV. Datowanie / 22
V. Zagadnienie surowców krzemiennych / 23

Opis i analiza źródeł / 24
VI. Inwentarz A8 – warstwy 19b, 19c, 19d / 24
VI.1. Stratygrafia i chronologia / 24
VI.2. Paleośrodowisko i analiza przestrzenna / 24
VI.3. Technologia i typologia oraz analiza porównawcza / 29
VII. Inwentarz A7 – warstwa 19a / 34
VII.1. Stratygrafia, chronologia i paleośrodowisko / 34
VII.2. Analiza przestrzenna / 35
VII.3. Technologia i typologia wyrobów kamiennych oraz analiza porównawcza / 36
VIII. Inwentarz A6 – warstwa 19 / 38
VIII.1. Stratygrafia, chronologia i paleośrodowisko / 38
VIII.2. Analiza przestrzenna, technologia i typologia / 40
VIII.3. Analiza porównawcza / 48
IX. Inwentarz A5 – warstwa 18 / 50
IX.1. Stratygrafia, chronologia i paleośrodowisko / 50
IX.2. Analiza mikrostratygraficzna i przestrzenna / 50
IX.3. Technologia i typologia oraz analiza porównawcza / 53
X. Warstwa 15 / inwentarz A4 / 63
X.1. Stratygrafia, chronologia i paleośrodowisko / 63
X. 2. Analiza mikrostratygraficzna i przestrzenna / 64
X.3. Technologia i typologia oraz analiza porównawcza / 66
XI. Warstwa 14 / zespół A3 / 84
XI.1. Stratygrafia, chronologia i paleośrodowisko / 84
XI.2. Analiza mikrostratygraficzna i przestrzenna / 85
XI.3. Technologia i typologia oraz analiza porównawcza / 86

Podsumowanie. Jaskinia Biśnik na tle innych stanowisk środkowo-wschodniej Europy / 100
Literatura / 59
Spis rycin / 165
Spis tablic / 167
The Biśnik Cave. Early Middle Palaeolithic (Summary) / 169

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Krzysztof Cyrek

    Krzysztof Cyrek jest badaczem starszej i środkowej epoki kamienia w środkowo-wschodniej Europie. Prowadził badania w Polsce środkowej, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na Kujawach oraz na Ukrainie i Morawach. Jest autorem lub współautorem 105 publikacji (w tym 2 książek), trzykrotnie był redaktorem wydawnictw zbiorowych. Wyniki swoich badań prezentował na 30 konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą. W ostatnich latach intensywnie badał paleolityczne osadnictwo w jaskiniach środkowej części Jury Polskiej (Krucza Skała, Jaskinia Deszczowa, Jaskinia Biśnik).

    Podsumowaniem 20-letnich badań Jaskini Biśnik była współorganizacja i przewodniczenie międzynarodowej konferencji: „European Middle Palaeolithic during MIS 8  MIS 3, cultures – environment – chronology”, Wolbrom, 25–28 września 2012, która zgromadziła ponad 80 badaczy z 24 krajów.

    Autor jest profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje Zakładem Starszej i Środkowej Epoki Kamienia. Wykształcił 33 magistrów archeologii, 20 licencjatów i 3 doktorów.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum