Wojciech Kosiedowski (red.)

Współczesna Białoruś. Społeczeństwo i gospodarka czasu przemian

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3168-7
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Wojciech Kosiedowski (red.)

Współczesna Białoruś. Społeczeństwo i gospodarka czasu przemian

Wiedza o rzeczywistym stanie gospodarki białoruskiej jest w Polsce nadzwyczaj skromna. Opinie o Białorusi kształtują głównie przekazy medialne i politycy, a dominującym tematem publikacji i wypowiedzi jest problem deficytu demokracji w tym kraju. Króluje w nich mitologia ukształtowana jeszcze w końcu XX wieku. W tej sytuacji niniejsza książka, przygotowana do druku przez wybitnego znawcę polityki regionalnej i procesów transformacyjnych w Europie Wschodniej, profesora Wojciecha Kosiedowskiego, stwarza szansę dostarczenia rzetelnej wiedzy wszystkim ośrodkom opiniotwórczym i decydenckim na temat ważnego sektora życia publicznego sąsiedniego kraju. Książka ta powstała z udziałem najwybitniejszych znawców problemów społecznych i gospodarczych Białorusi z kilku ośrodków badawczych tego kraju.

Z recenzji prof. zw hab. Eugeniusza Mironowicza
Uniwersytet w Białymstoku

Wprowadzenie (Wojciech Kosiedowski) / 7

CZĘŚĆ 1. MEANDRY BIAŁORUSKIEJ TRANSFORMACJI: PUNKTY WIDZENIA
Wojciech Kosiedowski
Rozwój społeczno-gospodarczy i reformy na Białorusi w okresie transformacji / 13
Tatiana M. Bogolib
Reformy na Białorusi na tle byłego bloku wschodniego: spojrzenie z Ukrainy / 97
Maria Kola-Bezka
Znaczenie integracji europejskiej dla rozwoju pogranicza UE (Litwy, Łotwy i Polski)
oraz Białorusi w świetle wyników badania ankietowego / 121
Literatura / 131
Spis tabel i rysunków / 137
CZĘŚĆ 2. STUDIA I OPRACOWANIA AUTORÓW BIAŁORUSKICH
Valery S. Bondarenko
Między Unią Europejską a Rosją: geopolityczna i geoekonomiczna sytuacja Białorusi / 143
Piotr G. Nikitenko
Konkurencyjność i efektywność społeczno-gospodarczego systemu Białorusi: podejście
noosferyczne / 161
Sergey Yu. Solodovnikov
Kapitał społeczny Republiki Białorusi wobec globalnych tendencji rozwoju cywilizacji / 185
Sergey A. Kristinevich
Kapitał ludzki Białorusi na tle państw transformacji gospodarczej / 199
Vladimir S. Fateyev
Rozwój regionalny Republiki Białorusi : problemy, tendencje, współczesna praktyka
i perspektywy polityki regionalnej / 217
Elena V. Vankevich
Rynek pracy Republiki Białorusi w okresie przemian / 237
Valery A. Silvanovich
Rolnictwo Białorusi: warunki, czynniki i efekty produkcji / 261
Lyubov K. Klimovich
Uwarunkowania i tendencje rozwoju sektora usług na Białorusi / 291
Anton A. Slonimskiy
Transgraniczna współpraca gospodarcza i jej wkład w rozwój regionalny Białorusi / 309

Zakończenie / 325
Contemporary Belarus: Society and Economy During the Changes ( summary) / 327
Informacje o Autorach / 329

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum