Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXX (1/2013)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
0035-9599
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
246
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Ruch Filozoficzny
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXX (1/2013)

Aleksandra Kuzior
IX Polski Zjazd Filozoficzny / 7
Justyna Miklaszewska
Po co nam jest potrzebna historia filozofii? / 19
Ignacy S. Fiut
Modele myślenia ekofilozoficznego a kwestia rozwoju zrównoważonego / 23
Agata Krawczyk                 
Dialog w ujęciu filozofii Tischnera jako nowa perspektywa mediacji / 35
Rafał Mazur
Gŭqín (古琴) – muzyczny instrument filozofów / 39
Jan Štěpán
Information – Meaning – Token / 51
Magdalena Płotka
Sprawozdanie z obrad Sekcji Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17–21 września 2012 / 55
Marek Wójtowicz
Sprawozdanie z obrad Sekcji Filozofii Religii. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17–21 września 2012 / 59

Artykuły
Katarzyna Ł. Częścik
O przedmiocie intencjonalnym z perspektywy teoretyczno-literackiej / 65
Krzysztof Śleziński
Wybrane elementy krytyki platonizmu Rogera Penrose’a / 83
Rafał Michalski
Hipermoralność a pluralizm etyczny – perspektywa antropologiczna / 97

Autoreferaty i sprawozdania
Jan Woleński
Modele i rzeczywistość / 117
Łukasz Sochacki
Sprawozdanie z X Ogólnopolskiego Filozoficznego Forum Młodych, 19–20 maja 2012, Kraków, IFiS UP / 121

Pożegnania
Jan Grad
Jerzy Kmita (1931–2012) – w dążeniu do realizacji wartości poznawczych humanistyki / 129

Recenzje
Jacek Jadacki
Maciej Witek, Spór o podstawy teorii czynności mowy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ss. 466 / 145
Aleksandra Bulaczek
Anna Brożek, Kazimierz Twardowski w Wiedniu,  Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010, ss. 242 / 163
Stefan Konstańczak
Lilianna Kiejzik, Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, ss. 282 / 169
Marek Rosiak
Replika autora książki Dialektyka Hegla na jej recenzję, zamieszczoną w „Ruchu Filozoficznym” 2012, nr 2 / 175

Z życia PTF
Władysław Stróżewski
Ks. Piotr Skarga o mądrości / 185
Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego sprawozdawczo-wyborczego z dnia 10.02.2012 r. / 195
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Polskiego Towarzystwa Filozoficznego za 2012 rok / 199
Petycja IF UJ w sprawie bezpłatnego studiowania filozofii  na II fakultecie / 219

Wiadomości bieżące
Wiadomości wydawnicze / 225

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum