Zdzisław Gordon, Daniel Setcki (red.)

Aktualne problemy prawa handlowego

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3442-8
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
136
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Zdzisław Gordon, Daniel Setcki (red.)

Aktualne problemy prawa handlowego

Kategoria produktu:

Prawo handlowe jest niezwykle ważnym działem prawa cywilnego, gdyż od sposobu jego regulacji zależą warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywność obrotu mające niebagatelne znaczenie dla szeroko rozumianego rozwoju ekonomicznego każdego państwa. W związku z tym warte uwagi są próby przynajmniej częściowego przedstawienia czytelnikom najbardziej aktualnych i ważnych z perspektywy praktyki problemów prawa handlowego, nowych instytucji prawnych oraz porównań z rozwiązaniami zagranicznymi.

Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów poruszających różnorodne kwestie związane z aktualnymi problemami prawa handlowego. Ich autorami są studenci, doktoranci oraz absolwenci kilku polskich uczelni prawniczych. Artykuły zostały wyłonione w wyniku naboru zorganizowanego przez Koło Naukowe Prawa Handlowego UMK na początku 2015 roku. 

Słowo wstępu / 7

Kinga Dziennik, Dawid Marciniak
Sposoby podważania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych / 9

Alicja Glamowska
Objęcie i nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a małżeńska wspólność majątkowa / 41

Julia Grzywna
Umorzenie sanacyjne a wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / 59

Katarzyna Martowłos
List intencyjny w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / 73

Katarzyna Moczulska, Piotr Porzycki
Spółki handlowe w prawie polskim i rosyjskim – analiza porównawcza / 83

Małgorzata Panek
Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / 95

Mikołaj Rusiński
Podmiotowość i osobowość spółki jawnej w Kodeksie handlowym oraz Kodeksie spółek handlowych / 109

Daniel Setcki
Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywana przez wieloosobowy zarząd / 123

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Zdzisław Gordon

    Dr, pracownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji na UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia na temat prawa handlowego,  gospodarczego, prawa spółek, prawa umów, handlowych, zagadnień cywilistycznych w prawie podatkowym, umów w systemie zamówień publicznych.

    Zobacz publikacje autora

  • Daniel Setcki

    Student prawa na UMK w Toruniu. W 2015 roku otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

    Zobacz publikacje autora

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum