Joanna Żarnik-Żuławska

Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wyników

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3748-1
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
155
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Joanna Żarnik-Żuławska

Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wyników

Kategoria produktu:

Książka Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wyników podejmuje problematykę pomiarów dotyczących strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim. Omówiono w niej m.in. metody pomiaru kapitału ludzkiego oraz trudności z tym związane. Przedstawiono przykłady przekładania strategii biznesowej na personalną z wykorzystaniem mierników wynikających ze zrównoważonej karty wyników. Opisano rozwiązania informatyczne wspomagające pomiary aktywów niematerialnych, a także zasady gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych użytecznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Ukazano również praktyczną implementację zagadnienia w postaci modelu i procedury wdrażania mierników użytecznych w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na klasyfikację mierników stosowanych w zarządzaniu kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa, ocenę ich użyteczności, identyfikację zakresu stosowania pomiarów w polskich spółkach giełdowych oraz identyfikację uwarunkowań ułatwiających i utrudniających stosowanie mierników użytecznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Zebrane dane mają zastosowanie praktyczne. Posłużyły do opracowania narzędzi (modelu i procedury wdrażania mierników użytecznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa), które wspierają zwiększanie kapitału intelektualnego w polskich warunkach rynkowych.

Wstęp / 5

ROZDZIAŁ I
KAPITAŁ LUDZKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE I METODY JEGO POMIARU / 9
1.1. Pojęcie i istota kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie / 9
1.2. Pomiary kapitału ludzkiego – istota, cele, znaczenie dla przedsiębiorstwa / 15
1.3. Metody pomiaru kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie i stosowane mierniki / 22
1.4. Problemy metodyczne związane z pomiarem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie / 41

ROZDZIAŁ II
POMIAR KAPITAŁU LUDZKIEGO W OPARCIU O ZROWNOWAŻONĄ KARTĘ WYNIKOW BSC / 48
2.1. Zrównoważona karta wyników – istota, struktura i jej zastosowanie w przedsiębiorstwie / 48
2.2. Pomiar kapitału ludzkiego jako nieodzowny element strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi / 57
2.3. Przykłady przekładania strategii biznesowej na personalną z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników / 66
2.4. Klasyfikacja mierników użytecznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa w oparciu o zrównoważoną kartę wyników / 73

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA POMIARU KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE / 81
3.1. Rozwiązania informatyczne wspomagające gromadzenie i pomiar danych użytecznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim / 81
3.2. Sposoby gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych wykorzystywanych w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim / 88
3.3. Przykłady oddziaływania pomiarów kapitału ludzkiego na decyzje, działania i ocenę polityki personalnej firmy / 97

ROZDZIAŁ IV
ZASADY I WARUNKI SKUTECZNEGO WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIERNIKOW UŻYTECZNYCH W STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM / 107
4.1. Zakres stosowania mierników użytecznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa / 107
4.2. Ocena użyteczności mierników stosowanych w przedsiębiorstwach w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim / 115
4.3. Model wdrażania mierników użytecznych w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim / 119
4.4. Czynniki utrudniające i sprzyjające skutecznemu wdrożeniu mierników użytecznych w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim / 130

Zakończenie / 136
Bibliografia / 138
Spis tabel / 144
Spis rysunków / 146
Załączniki / 147

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Joanna Żarnik-Żuławska

    Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W 2009 roku uzyskała certyfikat Practitioner in the Art of NLP. W 2015 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 roku aktywna zawodowo na stanowiskach związanych z doborem pracowników, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz szkoleniami; pełniła m.in. funkcje: Specjalisty ds. Szkoleń i HR w spółce giełdowej Drozapol-Profil S.A., Kierownika Działu Personalnego w Uni-Tech S.A., Kierownika Oddziału w TP S.A. W latach 2007–2012 wykładowca i trener w ramach licznych projektów realizowanych na zlecenie uczelni, przedsiębiorstw prywatnych oraz administracji publicznej. Od 2011 roku związana z międzynarodową firmą Berendsen, w której odpowiada za politykę personalną i efektywność funkcji HR. W swojej działalności łączy doświadczenie zawodowe w obszarze HR z wiedzą naukową. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych ze strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi i pomiarem aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum