• Strona główna
  • Medycyna i zdrowie
  • Kształcenie pielęgniarek. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście standardów kształcenia i akredytacji resortowej

Mariola Głowacka

Kształcenie pielęgniarek. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście standardów kształcenia i akredytacji resortowej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4064-1
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
412
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Mariola Głowacka

Kształcenie pielęgniarek. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście standardów kształcenia i akredytacji resortowej

Kategoria produktu:

Pielęgniarstwo należy do grupy zawodów regulowanych, co oznacza, że jego wykonywanie jest określone przepisami prawa, w tym przypadku europejskiego i polskiego. Dla uzyskania pożądanych przez rynek pracy kwalifikacji zawodowych konieczne okazuje się zapewnienie odpowiedniego poziomu pielęgniarskiej edukacji przeddyplomowej przede wszystkim w ramach studiów pierwszego stopnia jako bazowych do dalszego doskonalenia zawodowego. Dlatego niezbędne jest monitorowanie poziomu jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w odniesieniu do obowiązujących standardów z wykorzystaniem narzędzia akredytacji zewnętrznej. Pielęgniarstwo i położnictwo są jedynymi kierunkami studiów w Polsce i Europie podlegającymi podwójnej akredytacji, tj. Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) i Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP).

Prezentowana rozprawa jest pierwszą publikacją na rynku polskim i europejskim podejmującą tematykę szczegółowej analizy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia w odniesieniu do obowiązujących standardów kształcenia i akredytacji resortowej. Stanowi efekt pionierskiego zamierzenia badawczego ukazującego wieloaspektowość uwarunkowań tego kształcenia, a w szczególności czynników determinujących jego jakość.

Wstęp

Rozdział 1. Edukacja pielęgniarek a standardy kształcenia
1.1. Profil studiów
1.2. Wymiar godzinowy kształcenia
1.3. Grupy przedmiotów i treści kształcenia
1.4. Praktyki zawodowe
1.5. Język obcy
1.6. Wychowanie fizyczne
1.7. Przedmiot do wyboru
1.8. Samokształcenie/zajęcia bez udziału nauczyciela
1.9. Metody oceny i egzamin dyplomowy
1.10. Zalecenia
1.11. Sylwetka absolwenta

Rozdział 2. Jakość kształcenia
2.1. Akredytacja
2.2. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) w akredytacji kierunku pielęgniarstwo

Rozdział 3. Materiał i metody

Rozdział 4. Wyniki
4.1. Program kształcenia
4.1.1. Cele kształcenia a sylwetka absolwenta
4.1.2. Program kształcenia a obowiązujące standardy
4.1.3. Kompletność programu kształcenia opracowanego w formie pisemnej
4.1.4. Występowanie zbędnych powtórzeń w programie kształcenia
4.1.5. Zadania do samodzielnej pracy studenta a program kształcenia
4.1.6. Wprowadzanie zmian w programie kształcenia
4.1.7. Określenie formy studiów w programie kształcenia
4.1.8. Liczba semestrów i punktów ECTS w programie kształcenia
4.1.9. Określenie modułów w programie kształcenia
4.1.10. Określenie sposobów weryfikacji efektów kształcenia w programach studiów
4.1.11. Plan studiów
4.1.12. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
4.1.13. Możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych
4.1.14. Zajęcia fakultatywne i wykłady monograficzne
4.1.15. Treści kształcenia a możliwość osiągnięcia celów/efektów kształcenia
4.1.16. Wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki i praktyki do programu kształcenia
4.1.17. Umowy międzynarodowe
4.1.18. Współpraca międzynarodowa a program kształcenia
4.1.19. Komisja programowa
4.2. Kadra dydaktyczna
4.2.1. Skład minimum kadrowego
4.2.2. Pielęgniarki i położne w minimum kadrowym
4.2.3. Liczba godzin realizowanych przez nauczycieli wliczonych do minimum kadrowego oraz liczba przypadających studentów
4.2.4. Nauczanie przedmiotów z opieki pielęgniarskiej
4.2.5. Kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne
4.2.6. Doświadczenie zawodowe nauczycieli prowadzących ćwiczenia praktyczne
4.2.7. Wyższe kwalifikacje opiekunów praktyk
4.2.8. Prawo wykonywania zawodu w aktach osobowych
4.2.9. Współpraca nauczycieli przedmiotów kierunkowych z opiekunami praktyk zawodowych
4.2.10. Udział nauczycieli w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego (specjalizacje, kursy, szkolenia)
4.2.11. Okresowa ocena nauczycieli
4.2.12. Publikacje naukowe nauczycieli
4.2.13. Działalność nauczycieli w towarzystwach, stowarzyszeniach oraz samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych
4.3. Baza dydaktyczna
4.3.1. Pracownie umiejętności pielęgniarskich
4.3.2. Pracownia nauki języków obcych
4.3.3. Dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki
4.3.4. Dostęp do biblioteki
4.3.5. Dostęp do czytelni
4.3.6. Czasopisma zagraniczne
4.3.7. Godziny otwarcia biblioteki i czytelni
4.3.8. Baza kształcenia praktycznego
4.3.9. Zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne
4.4. Jakość kształcenia
4.4.1. Monitorowanie losów absolwentów
4.4.2. Analiza jakości kształcenia i upowszechnianie wyników
4.4.3. Sympozja, konferencje krajowe i międzynarodowe
4.4.3. Uwagi w protokołach powizytacyjnych
4.4.5. Wnioskowany okres akredytacji

Rozdział 5. Dyskusja

Rozdział 6. Wnioski

Streszczenie
Summary
Spis tabel

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum