Anna Andruszkiewicz

Wybrane psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego pielęgniarek a ich stan zdrowia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4144-0
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
300
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Anna Andruszkiewicz

Wybrane psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego pielęgniarek a ich stan zdrowia

Kategoria produktu:

Monografię doktor Anny Andruszkiewicz należałoby wyróżnić w szczególny sposób, jest ona próbą całościowego, naukowo uzasadnionego ujęcia aspektów funkcjonowania zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy w odniesieniu do ich stanu zdrowia. Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie poznawcze dla pielęgniarstwa.

Z recenzji prof. dr hab. N. med. Violetty Skrzypulec-Plinty

Praca wnosi istotny wkład dla rozwoju pielęgniarstwa, wzbogaca wiedzę na temat funkcjonowania zawodu oraz wskazuje na ważne kierunki kształcenia i zarządzania. Wyznacza kierunki dalszych badań dla poprawy jakości pracy pielęgniarek/pielęgniarzy, co przekłada się na jakość opieki pielęgniarskiej. 

Z recenzji dr hab. n. o zdr. Matyldy Sierakowskiej

1. WPROWADZENIE TEORETYCZNE W PROBLEMATYKĘ BADAŃ / 9
1.1. Pielęgniarki/ pielęgniarze charakterystyka grupy zawodowej – opis zawodu / 9
1.1.1. Uwarunkowania historyczne i prawne zawodu / 12
1.2.Czynniki psychospołeczne związane z funkcjonowaniem zawodowym/ 19
1.2.1. Warunki pracy pielęgniarek/ pielęgniarzy / 20
1.2.2. Stres w pracy zawodowej / 26
1.2.3. Czynniki stresogenne w pracy pielęgniarki/ pielęgniarza/ 32
1.2.4. Typy zachowań i przeżyć związanych z pracą / 35
1.3. Wpływ pracy na zdrowie osób aktywnych zawodowo / 41
1.3.1. Problemy zdrowotne pielęgniarek/ pielęgniarzy / 42
1.3.2. Zmęczenie przewlekłe związane z pracą / 53

2. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH/ 61
2.1. Założenia teoretycznie i uzasadnienie problemu badawczego/ 61
2.1.1. Cel badań, pytania i hipotezy badawcze / 65
2.2. Zmienne i ich operacjonalizacja/ 72
2.3. Opis metod badawczych/ 75
2.3.1. Kwestionariusz Subiektywnej Oceny Pracy / 80
2.3.2. Kwestionariusz AVEM / 77
2.3.3. Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28 / 78
2.3.4. Kwestionariusz Oceny Samopoczucia CIS20R / 79
2.3.5. Wywiad ustrukturalizowany / 80
2.4. Metody analizy statystycznej / 80
2.5. Organizacja i przebieg badań / 81
2.6. Charakterystyka badanej grupy / 82
2.6.1. Charakterystyka grupy ze względu na zmienne społeczno-demograficzne / 82
2.6.2. Charakterystyka grupy ze względu na zmienne związane z pracą / 85

3. WYNIKI / 89
3.1. Wyniki średnie uzyskane w badanej grupie pielęgniarek/ pielęgniarzy / 89
3.1.1. Ocena poziomu stresu zawodowego i czynników stresogennych w badanej grupie pielęgniarek/ pielęgniarzy / 89
3.1.2. Warunki pracy badanych pielęgniarek/ pielęgniarzy / 90
3.1.3. Typy zachowań i przeżyć związanych z pracą w badanej grupie pielęgniarek/ pielęgniarzy / 94
3.1.4. Stan zdrowia badanych pielęgniarek/ pielęgniarzy/ 96
3.2. Związek między warunkami pracy a stresem i czynnikami stresogennymi w badanej grupie pielęgniarek/ pielęgniarzy / 101
3.3. Stres i czynniki stresogenne a stan zdrowia badanych pielęgniarek/ pielęgniarzy / 110
3.4. Warunki pracy a stan zdrowia badanych pielęgniarek/ pielęgniarzy / 125
3.5. Typy zachowań i przeżyć związanych z pracą a stan zdrowia badanych pielęgniarek/ pielęgniarzy / 146
3.6. Stres, czynniki stresogenne oraz warunki pracy jako predyktory dla typów zachowań i przeżyć związanych z pracą w badanej grupie pielęgniarek/ pielęgniarzy / 152
3.7. Typy stanu zdrowia w badanej grupie pielęgniarek/ pielęgniarzy/ 159
3.7.1. Zróżnicowanie między pielęgniarkami/ pielęgniarzami należącymi do wyodrębnionych typów stanu zdrowia w poziomie poczucia stresu i czynników stresogennych / 163
3.7.2. Zróżnicowanie warunków pracy między pielęgniarkami/ pielęgniarzami należącymi do wyodrębnionych typów stanu zdrowia / 176
3.7.3. Różnice między pielęgniarkami/ pielęgniarzami należącymi do wyodrębnionych typów stanu zdrowia w zachowaniach i przeżyciach związanych z pracą / 182
3.7.3.1. Różnice między pielęgniarkami/ pielęgniarzami należącymi do wyodrębnionych typów stanu zdrowia w zakresie zaangażowania zawodowego / 182
3.7.3.2. Różnice między pielęgniarkami/ pielęgniarzami należącymi do wyodrębnionych typów stanu zdrowia w zakresie odporności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych / 186
3.7.3.3. Różnice między pielęgniarkami/ pielęgniarzami należącymi do wyodrębnionych typów stanu zdrowia w zakresie emocjonalnego stosunku do pracy / 189
3.7.3.4. Różnice między pielęgniarkami/ pielęgniarzami należącymi do wyodrębnionych typów stanu zdrowia w zakresie prezentowanych przez nich typów zachowań związanych z pracą / 193

4. DYSKUSJA / 203

5. WNIOSKI I WSKAZANIA PRAKTYCZNE / 233

BIBLIOGRAFIA / 235
SPIS TABEL / 285
SPIS RYCIN / 291
SUMMARY / 295

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Anna Andruszkiewicz

    Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Promocji Zdrowia CM UMK.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum