• Strona główna
  • Chemia
  • Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce – potencjał techniczny, badania ankietowe, analiza SWOT, analiza PEST

Bartłomiej Igliński

Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce – potencjał techniczny, badania ankietowe, analiza SWOT, analiza PEST

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4310-9
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
173
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Bartłomiej Igliński

Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce – potencjał techniczny, badania ankietowe, analiza SWOT, analiza PEST

Kategoria produktu:

Energetyka odnawialna (OZE) jest szeroko rozwijana na świecie, w tym również w Polsce. W najbliższych latach przewiduje się dalszy rozwój OZE w Polsce. Stąd też zrodził się pomysł napisania niniejszej monografii.

Pierwszym celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie potencjału technicznego energii odnawialnej w Polsce. W przypadku biomasy założono, że w większym stopniu należy wykorzystać biomasę odpadową oraz zagospodarować grunty ugorowane i nieużytki. Obliczono również potencjał techniczny aeroenergetyki w Polsce z wykorzystaniem metody GIS na podstawie danych uzyskanych z IMGW. W przypadku helioenergetyki i pomp ciepła przyjęto, że panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła należy montować na istniejących budynkach użyteczności publicznej i obiektach nowo budowanych. Drugim celem badań było przeprowadzenie ankiet socjometrycznych. W latach 2009–2018 przygotowano i wysłano ankiety do firm, właścicieli urządzeń OZE w Polsce, rolników, uczniów i nauczycieli. Trzecim celem badań było przeprowadzenie analizy SWOT i PEST energetyki odnawialnej w Polsce.

Wprowadzenie / 11

1. Potencjał techniczny odpadowej biomasy na cele energetyczne w Polsce / 13
1.1. Wprowadzenie / 13
1.2. Metodyka obliczania potencjału technicznego odpadowej biomasy / 13
1.3. Potencjał techniczny energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z lasów i pośrednio z przemysłu drzewnego / 14
1.4. Potencjał techniczny energii z odpadowego drewna z sadów / 17
1.5. Potencjał techniczny energii z odpadowego drewna z dróg / 19
1.6. Potencjał techniczny energii z nadwyżek słomy / 20
1.7. Potencjał techniczny energii z siana z nieużytkowanych łąk i pastwisk / 22
1.8. Potencjał techniczny energii z wierzby wiciowej uprawianej na gruntach ugorowanych i nieużytkach / 24
1.9. Potencjał techniczny biogazu utylizacyjnego / 26
1.9.1. Potencjał biogazu z gnojowicy zwierzęcej i pomiotu ptasiego / 27
1.9.2. Potencjał biogazu z odpadów komunalnych / 29
1.9.3. Potencjał biogazu z osadów ściekowych (komunalnych) / 31
1.9.4. Produkcja biogazu z odpadów biodegradowalnych z przemysłu rolno-spożywczego / 33
1.10. Potencjał techniczny biogazu z alg hodowanych w biogazowniach oraz oczyszczalniach ścieków komunalnych / 35
1.10.1. Potencjał biogazu z alg w biogazowniach rolniczych i utylizacyjnych / 35
1.10.2. Potencjał biogazu z alg w oczyszczalniach ścieków komunalnych / 37
1.11. Dyskusja / 38
1.11.1. Szacunkowa liczba nowych miejsc pracy w bioenergetyce w Polsce / 40
1.11.2. Aspekty środowiskowe / 41
1.11.2.1. Uniknięta emisja CH4 do atmosfery / 41
1.11.2.2. Uniknięta emisja CO2 do atmosfery / 42

2. Potencjał techniczny energetyki wiatrowej w Polsce / 43
2.1. Obszar dostępny dla aeroenergetyki w Polsce / 43
2.2. Potencjał techniczny aeroenergetyki w Polsce / 44
2.2.1. Zabudowa mieszkalna wraz z buforem / 44
2.2.2. Formy ochrony przyrody i leśne kompleksy promocyjne wraz z buforem / 45
2.2.3. Lasy wraz z buforem / 46
2.2.4. Wody powierzchnione wraz z buforem / 46
2.2.5. Infrastruktura wraz z buforem / 47
2.2.6. Sumaryczny obszar dostępny dla rozwoju aeroenergetyki / 48
2.3. Metodyka obliczania potencjału technicznego energetyki wiatrowej w Polsce / 49
2.4. Dyskusja / 51
2.4.1. Nowe miejsca pracy w aeroenergetyce w Polsce / 53
2.4.2. Aspekty środowiskowe / 53
2.4.2.1. Uniknięta emisja CO2 do atmosfery / 53

3. Potencjał techniczny energetyki wodnej w Polsce / 55
3.1. Metodyka obliczania potencjału technicznego energetyki wodnej w Polsce / 55
3.2. Lokalizacja i moc hydroelektrowni / 61
3.3. Dyskusja / 78
3.4.1. Nowe miejsca pracy w hydroenergetyce w Polsce / 78
3.4.2. Aspekty środowiskowe / 78
3.4.2.1. Uniknięta emisja CO2 do atmosfery / 79

4. Potencjał techniczny energii słonecznej w Polsce / 81
4.1. Elektrownie fotowoltaiczne na zamkniętych składowiskach odpadów komunalnych w Polsce / 81
4.2. Elektrownie fotowoltaiczne na planowanych do zamknięcia składowiskach odpadów komunalnych w Polsce / 83
4.3. Elektrownie fotowoltaiczne na nieużytkach w Polsce / 84
4.4. Potencjał fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej / 86
4.5. Elektrownie fotowoltaiczne przy autostradach i drogach ekspresowych w Polsce / 88
4.6. Elektrownie fotowoltaiczne przy liniach kolejowych w Polsce / 88
4.7. Elektrownie fotowoltaiczne przy lotniskach w Polsce / 89
4.8. Potencjał techniczny ciepła pozyskiwanego na budynkach użyteczności publicznej / 90
4.9. Dyskusja / 91
4.9.1. Szacunkowa liczba nowych miejsc pracy w helioenergetyce w Polsce / 91
4.9.2. Aspekty środowiskowe / 92
4.9.2.1. Uniknięta emisja CO2 do atmosfery / 92

5. Potencjał techniczny ciepła możliwego do wyprodukowania z wykorzystaniem pomp ciepła w Polsce / 93
5.1. Pompy ciepła w szkołach / 93
5.2. Pompy ciepła w przedszkolach / 95
5.3. Pompy ciepła w żłobkach / 95
5.4. Pompy ciepła w turystycznych obiektach noclegowych / 95
5.5. Pompy ciepła w obiektach kultury / 96
5.6. Pompy ciepła w urzędach / 96
5.7. Pompy ciepła w szpitalach i jednostkach świadczących usługi zdrowotne / 97
5.8. Pompy ciepła w nowo budowanych obiektach / 97
5.9. Pompy ciepła w kościołach / 97
5.10. Dyskusja / 98
5.10.1. Szacunkowa liczba nowych miejsc pracy w Polsce / 98
5.10.2. Aspekty środowiskowe / 98
5.10.2.1. Uniknięta emisja CO2 do atmosfery / 99

6. Energia odnawialna w Polsce – badania ankietowe / 101
6.1. Biomasa w Polsce – opis badań ankietowych / 101
6.1.1. Plantacje roślin energetycznych / 101
6.1.2. Bezpośrednie spalanie biomasy / 103
6.1.3. Biogaz / 104
6.1.4. Zainteresowanie rolników produkcją i sprzedażą biomasy / 105
6.2. Energetyka wiatrowa w Polsce – opis badań ankietowych / 107
6.3. Energetyka wodna w Polsce – opis badań ankietowych / 109
6.3.1. Postrzeganie hydroenergetyki w Polsce / 110
6.4. Energetyka słoneczna w Polsce – opis badań ankietowych / 111
6.4.1. Firmy / 111
6.4.2. Właściciele / 112
6.5. Pompy ciepła w Polsce – opis badań ankietowych / 113
6.5.1. Firmy / 113
6.5.2. Właściciele pomp ciepła / 115
6.6. Postrzeganie sektora OZE w Polsce – opis badań ankietowych / 117

7. Analiza SWOT energetyki odnawialnej w Polsce / 121
7.1. Analiza SWOT – metodologia / 121
7.2. Analiza SWOT wykorzystania biomasy stałej na cele energetyczne w Polsce / 122
7.2.1. Mocne strony / 123
7.2.2. Słabe strony / 123
7.2.3. Szanse / 125
7.2.4. Zagrożenia / 125
7.2.5. Rekomendacje / 126
7.3. Analiza SWOT biogazowni rolniczych w Polsce / 126
7.3.1. Mocne strony / 127
7.3.2. Słabe strony / 128
7.3.3. Szanse / 129
7.3.4. Zagrożenia / 130
7.3.5. Rekomendacje / 130
7.4. Analiza SWOT aeroenergetyki w Polsce / 131
7.4.1. Mocne strony / 131
7.4.2. Słabe strony / 132
7.4.3. Szanse / 134
7.4.4. Zagrożenia / 135
7.4.5. Rekomendacje / 136
7.5. Analiza SWOT hydroenergetyki w Polsce / 136
7.5.1. Mocne strony / 136
7.5.2. Słabe strony / 137
7.5.3. Szanse / 138
7.5.4. Zagrożenia / 139
7.5.5. Rekomendacje . 140
7.6. Analiza SWOT helioenergetyki w Polsce . 140
7.6.1. Mocne strony 140
7.6.2. Słabe strony . 141
7.6.3. Szanse 141
7.6.4. Zagrożenia 144
7.6.5. Rekomendacje / 144
7.7. Analiza SWOT pomp ciepła w Polsce / 144
7.7.1. Mocne strony / 145
7.7.2. Słabe strony 145
7.7.3. Szanse / 146
7.7.4. Zagrożenia / 146
7.7.5. Rekomendacje / 146

8. Analiza PEST energetyki odnawialnej w Polsce / 147
8.1. Wprowadzenie / 147
8.2. Analiza PEST – otoczenie polityczne / 148
8.3. Analiza PEST – otoczenie ekonomiczne / 151
8.4. Analiza PEST – otoczenie społeczne / 154
8.5. Analiza PEST – otoczenie technologiczne / 156
8.6. Dyskusja / 158

9. Podsumowanie / 161

10. Literatura / /165

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum