• Strona główna
  • Historia wojskowa
  • Sztuka operacyjna marynarki wojennej. Analiza wybranych aspektów szkolenia operacyjnego w latach 1955–1990 w świetle dokumentów

Robert Rybak

Sztuka operacyjna marynarki wojennej. Analiza wybranych aspektów szkolenia operacyjnego w latach 1955–1990 w świetle dokumentów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych

Nakład wyczerpany

Rok wydania:
2020
Liczba stron:
358
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Sztuka operacyjna marynarki wojennej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4404-5
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4403-8

40,00 zł

Robert Rybak

Sztuka operacyjna marynarki wojennej. Analiza wybranych aspektów szkolenia operacyjnego w latach 1955–1990 w świetle dokumentów

Kategoria produktu:

Sztuka wojenna jest fundamentem działania sił zbrojnych. Zależnie od rodzaju wojsk i środowiska ich działania jest rozwijana poprzez prowadzone badania i nabywaną praktykę. Zasadniczym elementem sztuki wojennej jest sztuka operacyjna, stosowana i doskonalona przez lata. Jednym z jej rodzajów jest sztuka operacyjna marynarki wojennej (morska sztuka operacyjna). Stanowi ona element wykonawczy systemu, w którym założenia teoretyczne opisuje nauka wojenna, a połączona z doświadczeniami, tworzy sztukę wojenną. Morska sztuka operacyjna warunkuje sprawność działania marynarki wojennej i jej zdolność do realizacji zadań. Niniejsza książka stanowi próbę opisania fragmentu historii polskich sił morskich w czasie istnienia Układu Warszawskiego. Należy zauważyć, że współcześnie nie funkcjonuje w Polsce nauka wojenna, a dotychczasowe jej osiągnięcia wynikają głównie z zawarcia sojuszów.

W książce zostały opisane wybrane, faktycznie przeprowadzone ćwiczenia marynarki wojennej, wykonane w ramach szkolenia operacyjnego w latach 1955–1990. Autor przedstawił również obowiązującą w tym czasie teorię morskiej sztuki operacyjnej.

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 17

Rozdział 1. Geneza Układu Warszawskiego/ 27
1.1. Układ Warszawski jako efekt polityki zimnej wojny w Europie / 27
1.2. Przyczyny powstania Układu Warszawskiego w świetle deklaracji moskiewskiej oraz podstawy i organizacja sojuszu / 44

Rozdział 2. Współpraca sił morskich państw socjalistycznych basenu Morza Bałtyckiego – Zjednoczona Flota Bałtycka.
Działania organizacyjne podjęte na rzecz współpracy Marynarki Wojennej PRL z Flotą Bałtycką ZSRR i Ludową Marynarką NRD / 57

Rozdział 3. Studia nad zachodnim teatrem działań wojennych / 67
3.1. Studia nad zachodnim teatrem działań wojennych prowadzone w Marynarce Wojennej PRL / 67
3.2. Rozwój studiów nad zachodnim teatrem działań wojennych / 84

Rozdział 4. Sztuka operacyjna Marynarki Wojennej PRL – charakterystyka / 107
4.1. Geneza sztuki operacyjnej Marynarki Wojennej PRL / 108
4.2. Ewolucja radzieckiej morskiej sztuki wojennej w latach 1945–1963 w świetle dokumentów wojskowych / 110
4.3. Teoria morskiej sztuki operacyjnej Marynarki Wojennej PRL / 136
4.4. Badania nad sztuką operacyjną / 161
4.5. Zadania Marynarki Wojennej PRL w świetle wybranych dokumentów normatywnych / 164

Rozdział 5. Szkolenie operacyjne Marynarki Wojennej PRL / 177
5.1. Ogólna charakterystyka szkolenia operacyjnego Marynarki Wojennej PRL / 177
5.2. Ćwiczenia rożnego szczebla jako dopełniająca się całość / 194
5.3. Wybrane ćwiczenia Marynarki Wojennej PRL / 218
5.4. Dokumenty normujące współdziałanie operacyjne sojuszniczych sił morskich Ludowej Marynarki NRD, Marynarki Wojennej PRL i Floty Bałtyckiej ZSRR / 279

Zakończenie / 287
Załączniki / 301
Bibliografia / 339
Spis ilustracji / 351
Spis załączników / 353
Indeks nazwisk / 355

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum