Agnieszka Kuś

Finansowanie działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4488-5
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
218
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Agnieszka Kuś

Finansowanie działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w Polsce

Kategoria produktu:

Wstęp / 7

Rozdział 1. Małe przedsiębiorstwa we współczesnych systemach ekonomicznych
1.1. Wprowadzenie / 13
1.2. Znaczenie społeczno-gospodarcze małych przedsiębiorstw / 14
1.3. Stan małych przedsiębiorstw w Polsce – ujęcie statystyczne / 28
1.4. Innowacyjność małych przedsiębiorstw na tle pozostałych podmiotów gospodarczych – benchmarking w krajach europejskich / 42

Rozdział 2. System innowacji i proces finansowania działalności innowacyjnej
2.1. Wprowadzenie / 57
2.2. Organizacja systemu innowacji z perspektywy stosowanej polityki innowacyjnej / 59
2.2.1. System wspierania innowacji a polityka innowacyjna – ramy teoretyczne / 59
2.2.2. Wspólnotowy wymiar polityki innowacyjnej Unii Europejskiej / 69
2.2.3. Krajowy wymiar polityki innowacyjnej na przykładzie Polski / 79
2.3. Przegląd źródeł finansowania innowacji dostępnych dla mniejszych podmiotów gospodarczych / 91
2.3.1. Źródła własne / 93
2.3.2. Źródła obce / 109
2.4. Przesłanki warunkujące wybór instrumentów finansowania działalności innowacyjnej przez małe przedsiębiorstwa / 140

Rozdział 3. Badania aktywności innowacyjnej polskich małych przedsiębiorstw
3.1. Wprowadzenie / 153
3.2. Metodyka badawcza / 154
3.3. Charakterystyka próby badawczej / 157
3.4. Ocena finansowania działalności innowacyjnej i poziomu aktywności innowacyjnej polskich małych przedsiębiorstw / 163

Rozdział 4. Model aktywności innowacyjnej małego przedsiębiorstwa
4.1. Wprowadzenie / 177
4.2. Model koncepcyjny – tło teoretyczne / 177
4.3. Model finansowy – zmienne / 181
4.4. Model finansowy – wyniki estymacji / 182

Podsumowanie / 193
Bibliografia / 197

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Agnieszka Kuś

    Pracuje w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej aktywności zawodowej analizuje problematykę i zjawiska związane z działalnością innowacyjną współczesnych podmiotów gospodarczych. Szczególne miejsce zajmują analizy uwarunkowań rozwojowych i finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji naukowych oraz redaktorką kilku monografii. Jest także inicjatorką cyklu konferencji dla młodych badaczy – Kopernikańskiego Sympozjum Młodych Naukowców – które rokrocznie gromadzi w Toruniu przedstawicieli świata nauki i biznesu zainteresowanych tematyką wyzwań towarzyszących naukom o zarządzaniu i jakości.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum