Jan Kopcewicz, Włodzisław Duch, Andrzej Strobel

Kosmos i życie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4634-6
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
370
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4635-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4635-3

49,00 zł

miękka

Jan Kopcewicz, Włodzisław Duch, Andrzej Strobel

Kosmos i życie

Kategoria produktu:

Istnieją dwie koncepcje statusu życia we Wszechświecie. Jedna jest taka, że życie jest niezbyt ważną, raczej przypadkową ozdobą świata fizycznego, bez większego znaczenia dla globalnego, kosmicznego porządku. Koncepcja druga to przekonanie, że życie ma głębokie znaczenie w funkcjonowaniu Wszechświata. Druga koncepcja przejawia się szczególnie w tzw. zasadach antropicznych, które przyjmują, że model kosmologiczny Wszechświata powinien uwzględniać istnienie życia i rozumnego obserwatora. Faktem jest bowiem, że niektóre z warunków koniecznych do powstania życia mają charakter koincydencji kosmologicznych wiążących się z charakterystykami globalnymi Wszechświata.

Książka zawiera ogólne wiadomości na temat struktury i funkcjonowania Wszechświata oraz charakterystykę życia ziemskiego. Dyskutuje się także, czy życie podobne do ziemskiego występuje również w innych miejscach Kosmosu. Autorzy publikacji (biolog, fizyk, astronom) próbują odpowiedzieć na pytania: skąd wziął się Wszechświat? Jak ewoluuje? Jak powstało w nim życie i świadome istoty?

Spotkanie autorskie w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, 2 czerwca: https://www.youtube.com/watch?v=jeeKsEFyZ-Q.

Audycje w Radiu PiK z udziałem autorów: https://www.radiopik.pl/54,19,do-posluchania.

Przedmowa / 7

CZĘŚĆ I. KOSMOS (Andrzej Strobel)

1. Układ Słoneczny / 14
2. Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego / 42
3. Egzoplanety / 53
4. Słońce / 55
5. Gwiazdy / 63
6. Droga Mleczna – Galaktyka / 72
7. Wielkoskalowe struktury wszechświata / 85
8. Wszechświat jako układ / 87
9. Historia Wszechświata / 100

CZĘŚĆ II. ŻYCIE ZIEMSKIE
A. Biologia życia (Jan Kopcewicz)

1. Czym jest życie / 111
2. Charakterystyka życia / 118
3. Powstanie życia / 141
4. Rozwój i ewolucja życia / 153
5. Biosfera Ziemi / 173

B. Wyższe funkcje życiowe – natura umysłu (Włodzisław Duch)

1. Pytania o naturę umysłu / 202
2. Kto i w jaki sposób bada mózgi i umysły? / 217
3. Wątpliwości / 229
4. Czucie i ukierunkowane reakcje / 248
5. Zmysły i mózgi / 253
6. Jak działają mózgi? / 264
7. Pamięć, umysł, subiektywność / 284
8. Wola. Czy na pewno wolna? / 304
9. Świadomość / 324

CZĘŚĆ III. ŻYCIE POZA ZIEMIĄ (Jan Kopcewicz)

1. Kosmiczny fenomen czy lokalne zjawisko / 343
2. Różnorodność życia / 348
3. Znaczenie życia w Kosmosie / 351
4. Poszukiwanie życia / 353
5. Cywilizacje kosmiczne / 357

Posłowie / 361
Bibliografia / 363

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
 • Jan Kopcewicz

  Działalność naukowa prof. dr. hab. Jana Kopcewicza dotyczy fizjologicznych i molekularnych mechanizmów wzrostu i rozwoju roślin. Jest on autorem ponad 200 rozpraw i artykułów naukowych drukowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Jest także autorem i współautorem pięciu książek naukowych, przede wszystkim zaś podstawowego podręcznika polskiego "Fizjologia roślin", którego jest współautorem i redaktorem naukowym kolejnych wydań. Kilkakrotnie pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, licznych stowarzyszeń międzynarodowych oraz prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

 • Włodzisław Duch

  Fizyk, informatyk i kognitywista. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu fizyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie trzy lata później również z wyróżnieniem obronił doktorat z chemii kwantowej, a następnie w 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z fizyki teoretycznej/matematyki stosowanej. Tytuł profesora otrzymał w 1997 r., a trzy lata później został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej UMK oraz Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. W latach 2012–2014 był prorektorem ds. badań naukowych i informatyzacji UMK, a w latach 2014–2015 podsekretarzem stanu (wiceministrem) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest stypendystą i pracownikiem wielu zagranicznych instytucji naukowych, a także kierownikiem oraz wykonawcą grantów krajowych i zagranicznych. Wydał ponad 350 publikacji. Zdobył liczne nagrody krajowe i zagraniczne.

 • Andrzej Strobel

  Emerytowany profesor doktor habilitowany Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po przejściu na emeryturę nadal aktywny zawodowo, prowadzi badania naukowe dotyczące głównie astronomii galaktycznej, a także ma wykłady dla studentów. Poza pracą zawodową zajmuje się budową zegarów słonecznych i niektórymi zagadnieniami z historii astronomii. Jego pasją jest popularyzacja astronomii, którą realizuje poprzez liczne odczyty, prelekcje, spotkania, pikniki naukowe i oprowadzanie wycieczek po Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach. Upowszechnianie społeczeństwu wiedzy astronomicznej uważa za jeden z głównych czynników kształtujących świadomość powiązania Ziemi i życia na niej z procesami i zjawiskami zachodzącymi w Kosmosie. Wiedza ta pozawala bowiem ludziom na podejmowanie świadomych i właściwych decyzji w ich relacjach z szeroko rozumianym otoczeniem.

  Zobacz publikacje autora

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum