Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Michał Pietrzak, Mateusz Skrzatek

Energia odnawialna w województwie pomorskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4793-0
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
177
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4794-7
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4794-7

44,00 zł

miękka

Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Michał Pietrzak, Mateusz Skrzatek

Energia odnawialna w województwie pomorskim

Kategoria produktu:

Agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od importu paliw kopalnych. Musimy jak najszybciej rozwijać własne źródła energii, w tym przede wszystkim energię odnawialną, która jest dostępna w każdym rejonie Polski. Na przykładzie województwa pomorskiego przedstawiono stan aktualny, potencjał i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej. Należy w sposób zrównoważony rozwijać miks energii odnawialnej, która – co warto podkreślić – zapewnia więcej miejsc pracy niż energetyka konwencjonalna.

Wprowadzenie / 9

1. Położenie geograficzne województwa pomorskiego / 15

2. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne / 21
2.1. Wykorzystanie biomasy na świecie / 23
2.2. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w Polsce / 25
2.3. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w województwie pomorskim / 26
2.4. Potencjał biomasy w województwie pomorskim / 41
2.4.1. Ilość energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z lasów i pośrednio z przemysłu drzewnego / 41
2.4.2. Ilość energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z sadów / 43
2.4.3. Ilość energii z nadwyżek słomy / 45
2.4.4. Ilość energii z siana z nieużytkowanych łąk i pastwisk / 46
2.4.5. Ilość energii z wierzby wiciowej uprawianej na gruntach ugorowanych i nieużytkach oraz 5% powierzchni uprawnej / 47
2.4.6. Ilość energii z biogazu z odpadów rolniczych, odpadów komunalnych i osadów ściekowych / 48
2.4.6.1. Ilość energii z biogazu z gnojowicy zwierzęcej i pomiotu ptasiego / 49
2.4.6.2. Ilość energii z biogazu składowiskowego / 50
2.4.6.3. Ilość energii z biogazu na oczyszczalniach ścieków / 51
2.4.7. Łączna ilość bioenergii w województwie pomorskim / 52

3. Energetyka wiatrowa / 53
3.1. Energetyka wiatrowa na świecie / 55
3.2. Energetyka wiatrowa w Polsce / 59
3.3. Energetyka wiatrowa w województwie pomorskim / 61
3.4. Potencjał energetyki wiatrowej w województwie pomorskim / 68
3.4.1. Zabudowa mieszkalna wraz z buforem 2 150 m / 69
3.4.2. Formy ochrony przyrody i leśne kompleksy promocyjne wraz z buforem 2150 m / 70
3.4.3. Lasy wraz z buforem 200 m / 70
3.4.4. Wody powierzchnione wraz z buforem 90 m / 71
3.4.5. Infrastruktura wraz z buforem 90 m / 72
3.4.6. Sumaryczny obszar dostępny dla rozwoju aeroenergetyki / 73
3.4.7. Metodyka obliczania ilości energii z aeroenergetyki w województwie pomorskim / 74

4. Energetyka wodna / 77
4.1. Energetyka wodna na świecie / 78
4.2. Energetyka wodna w Polsce / 81
4.2.1. Nowe kierunki produkcji energii z wody / 84
4.3. Energetyka wodna w województwie pomorskim / 85
4.4. Potencjał energetyki wodnej w województwie pomorskim / 99

5. Energetyka słoneczna / 101
5.1. Energetyka słoneczna na świecie / 101
5.2. Energetyka słoneczna w Polsce / 107
5.3. Energetyka słoneczna w województwie pomorskim / 113
5.4. Potencjał PV w województwie pomorskim / 119
5.4.1. PV na dachach / 119
5.4.2. PV na nieużytkach / 120
5.4.3. PV przy drogach / 121

6. Geotermia i pompy ciepła / 123
6.1. Geotermia na świecie / 123
6.2. Geotermia i pompy ciepła w Polsce / 125
6.3. Geotermia i pompy ciepła w województwie pomorskim / 127
6.4. Potencjał pomp ciepła w województwie pomorskim / 133
6.4.1. Pompy ciepła w szkołach i przedszkolach / 133
6.4.2. / Pompy ciepła w obiektach noclegowych / 134
6.4.3. Pompy ciepła w obiektach kultury / 134

7. Elektromobilność / 135
7.1. Pojazdy elektryczne na świecie / 136
7.2. Pojazdy elektryczne w Polsce / 139
7.3. Pojazdy elektryczne w województwie pomorskim / 141

8. Analiza PEST energetyki odnawialnej w województwie pomorskim / 145
8.1. Analiza PEST – otoczenie polityczne / 146
8.2. Analiza PEST – otoczenie ekonomiczne / 148
8.3. Analiza PEST – otoczenie społeczne / 152
8.4. Analiza PEST – otoczenie technologiczne / 154
8.5. Dyskusja / 156

9. Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii / 157
9.1. Program „Mój Prąd” / 157
9.2. Program „Energia Plus” / 159
9.3. Program „AgroEnergia” / 159
9.4. Program „Czyste Powietrze” / 160
9.5. Program „Stop Smog” / 160
9.6. Program „Polska Geotermia Plus” / 161
9.7. Ulga termomodernizacyjna / 161
9.8. Ulgi podatkowe / 162
9.9. Program „Horyzont 2020” / 162
9.10. Fundusze norweskie / 163

10. Podsumowanie / 165
Literatura / 169

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum