• Strona główna
  • Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej

Ewa Głowacka

Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-116-0-
Rok wydania:
2000
Liczba stron:
188
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

Ewa Głowacka

Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej

Spis treści

Rozwój podejść jakościowych prowadzących do kompleksowego zarządzania jakością (TQM) i ich wpływ na bibliotekoznawstwo i informację naukową (Definicje pojęcia ,,jakość" *Początki zainteresowania zarządzaniem jakością *Problematyka zapewniania jakości (QA) i norm jakości *Quality Control i zapewnianie jakości (QA) w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej)

Podstawowe założenia TOM(Definicja i podstawowe zasady TQM *Poglądy autorytetów TQM *Rozwój idei TQM w latach 80. i 90 *Podstawowe narzędzia TQM)

Interpretacja pojęcia ,,jakość" w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz płaszczyzny i wskaźniki pomiaru jakości (Pojęcia ,,jakość" i ,,efektywność" w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej *Płaszczyzny badania efektywności i jakości bibliotek *Zagadnienie doboru kryteriów i wskaźników oceny jakości *SERVQUAL - metoda badania subiektywnych odczuć użytkowników)

Adaptacja założeń kompleksowego zarządzania jakością w odniesieniu do bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Początki zainteresowania TQM *Transformacja zasad TQM w sferze bibliotekoznawstwa i informacji naukowej *Rola i badania użytkowników *Kompetencje i zadania kierownictwa oraz pracowników *Zasada ciągłego doskonalenia)

Model implementacji TQM w systemach biblioteczno-informacyjnych (Programy wprowadzania TQM *Procedura analizy procesów i rozwiązywania problemów *Ocena postępów w implementacji TQM)

Benchmarking jako narzędzie kompleksowego zarządzania jakością w bibliotekach (Omówienie pojęcia benchmarking *Rozwój zainteresowań procesem benchmarkingu w bibliotekach *Przebieg procesu benchmarkingu *Problem ustalenia wskaźników dla porównań działalności bibliotek)

Praca w zespołach - nowy paradygmat organizacyjny bibliotek (Rozwój zainteresowań zespołową organizacją pracy *Role i zadania członków zespołu *Zasady funkcjonowania zespołów *Metody i techniki pracy zespołowej)

Strategiczne zarządzanie jakością - rozwój TQM w kierunku zarządzania strategicznego (Model oraz narzędzia planowania i zarządzania strategicznego w bibliotekach *TQM a planowanie i zarządzanie strategiczne *Strategiczne zarządzanie jakością i hoshin kanri)

Związki kompleksowego zarządzania jakością z koncepcją ,,uczącej się" organizacji

The study of application the total quality management (TQM) in the library and information science. Summary

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum