SKIP_TO

Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej

autorzy: Ewa Głowacka
Rok wydania:2000 Liczba stron:188 ISBN:832-31-116-0-
OPIS

Spis treści

Rozwój podejść jakościowych prowadzących do kompleksowego zarządzania jakością (TQM) i ich wpływ na bibliotekoznawstwo i informację naukową (Definicje pojęcia ,,jakość" *Początki zainteresowania zarządzaniem jakością *Problematyka zapewniania jakości (QA) i norm jakości *Quality Control i zapewnianie jakości (QA) w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej)

Podstawowe założenia TOM(Definicja i podstawowe zasady TQM *Poglądy autorytetów TQM *Rozwój idei TQM w latach 80. i 90 *Podstawowe narzędzia TQM)

Interpretacja pojęcia ,,jakość" w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz płaszczyzny i wskaźniki pomiaru jakości (Pojęcia ,,jakość" i ,,efektywność" w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej *Płaszczyzny badania efektywności i jakości bibliotek *Zagadnienie doboru kryteriów i wskaźników oceny jakości *SERVQUAL - metoda badania subiektywnych odczuć użytkowników)

Adaptacja założeń kompleksowego zarządzania jakością w odniesieniu do bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Początki zainteresowania TQM *Transformacja zasad TQM w sferze bibliotekoznawstwa i informacji naukowej *Rola i badania użytkowników *Kompetencje i zadania kierownictwa oraz pracowników *Zasada ciągłego doskonalenia)

Model implementacji TQM w systemach biblioteczno-informacyjnych (Programy wprowadzania TQM *Procedura analizy procesów i rozwiązywania problemów *Ocena postępów w implementacji TQM)

Benchmarking jako narzędzie kompleksowego zarządzania jakością w bibliotekach (Omówienie pojęcia benchmarking *Rozwój zainteresowań procesem benchmarkingu w bibliotekach *Przebieg procesu benchmarkingu *Problem ustalenia wskaźników dla porównań działalności bibliotek)

Praca w zespołach - nowy paradygmat organizacyjny bibliotek (Rozwój zainteresowań zespołową organizacją pracy *Role i zadania członków zespołu *Zasady funkcjonowania zespołów *Metody i techniki pracy zespołowej)

Strategiczne zarządzanie jakością - rozwój TQM w kierunku zarządzania strategicznego (Model oraz narzędzia planowania i zarządzania strategicznego w bibliotekach *TQM a planowanie i zarządzanie strategiczne *Strategiczne zarządzanie jakością i hoshin kanri)

Związki kompleksowego zarządzania jakością z koncepcją ,,uczącej się" organizacji

The study of application the total quality management (TQM) in the library and information science. Summary

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.