• Strona główna
  • Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym

Ewa Gajda

Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1232-0
Rok wydania:
2001
Liczba stron:
247
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Ewa Gajda

Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym

Prezentowana praca jest zmienioną i skróconą wersją rozprawy doktorskiej pod tytułem Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym, która została przyjęta przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w lutym 1999 roku. Z przyczyn natury edytorskiej zmuszona byłam wyłączyć z tekstu niniejszej publikacji znaczne fragmenty mojej dysertacji, w tym bogaty w źródła prawne rozdział pracy - rys historyczny zagadnienia małżeństw mieszanych. Rozdział ten zamierzam opublikować w postaci odrębnego artykułu.

Zagadnienia wstępne

I. Problem badawczy
II. Literatura
III. Stan źródeł
IV. Systematyka pracy
V. Terminologia (Katolik łaciński, katolik wschodni, prawosławny, katolickie Kościoły wschodnie sui iuris * Małżeństwo mieszane * Inne terminy)

Rozdział l. Osoby zawierające małżeństwo katolicko-prawosławne

I. Strony w małżeństwie łacińsko-prawosławnym według kań. 1124 CIC JPII (Dwie osoby ochrzczone * Strona łacińska * Strona niekatolicka)
II. Strony w małżeństwie katolicko-prawosławnym według kań. 813 CCEO JPII (Dwie osoby ochrzczone * Strona katolicka * Strona niekatolicka)

Rozdział II. Zakaz zawierania małżeństwa przez katolików z prawosławnymi

I. Matrimonium [...] prohibitum est (Zakaz obejmujący łacinnika * Zakaz obejmujący katolika wschodniego)
II. Istota licencji według prawa łacińskiego
III. Istota licencji według katolickiego prawa wschodniego
IV. Forma licencji na zawarcie małżeństwa przez łacinnika z prawosławnym
V. Forma licencji na zawarcie małżeństwa przez katolika wschodniego z prawosławnym
VI. Expressa licentia a praevia licentia

Rozdział III. Podmiot udzielający licencji i osoba ubiegająca się o uchylenie zakazu

I. Podmiot zezwalający na zawarcie małżeństwa przez łacinnika z prawosławnym (Ordynariusz miejsca * Delegowanie władzy udzielania licencji * Inne podmioty uprawnione do zezwalania na małżeństwa łacińsko-prawosławne * Uzupełnienie władzy wykonawczej)
II. Podmiot zezwalający na zawarcie małżeństwa przez katolika wschodniego z prawosławnym (Hierarcha miejsca * Delegowanie władzy udzielania licencji * Inne podmioty udzielające licencji * Uzupełnienie władzy wykonawczej)
III. Podmioty bierne udzielanej licencji i osoby proszące o uchylenie zakazu (Osoby proszące o udzielenie licencji na małżeństwo * Małżeństwo łacinnika z prawosławnym * Małżeństwo katolika wschodniego z prawosławnym * Komu może udzielić licencji łacinnik? * Komu może udzielić licencji katolik wschodni?)

Rozdział IV. Warunki i przyczyny uzyskania licencji

I. Tradycyjna terminologia: cautiones (W małżeństwie łacinnika z prawosławnym * W małżeństwie katolika wschodniego z prawosławnym)
II. Treść i forma zobowiązań składanych przez łacinnika (Treść zobowiązań * Forma zobowiązań)
III. Treść i forma zobowiązań składanych przez katolika wschodniego (Treść zobowiązań * Forma zobowiązań)
IV. Powiadomienie o zobowiązaniach podejmowanych przez stronę katolicką (Powiadomienie prawosławnego o zobowiązaniach łacinnika * Powiadomienie prawosławnego o zobowiązaniach katolika wschodniego)
V. Pouczenie nupturientów
VI. Konieczność spełnienia warunków i istnienie przyczyny (Konieczność spełnienia warunków według prawa łacińskiego * Konieczność spełnienia warunków w prawie wschodnim)
VII. Przyczyna dopuszczenia do zawarcia małżeństwa katolicko-prawosławnego (lusta et rationabilis causa * lusta de causa)
VIII. Zabezpieczenie wymogów prawa Bożego
IX. Przyczyny udzielania licencji w praktyce

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum