• Strona główna
  • Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych. Zarys dziejów - formy - obieg społeczny

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska

Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych. Zarys dziejów - formy - obieg społeczny

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-142-0-
Rok wydania:
2002
Liczba stron:
144
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska

Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych. Zarys dziejów - formy - obieg społeczny

Ze wstępu

(...) Niniejsza praca, poza poznawczymi celami naukowymi, służyć ma różnorakim celom pragmatycznym. Stanowi rodzaj podręcznika dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, którzy wybrali w ramach wspomnianego kierunku specjalizację biblioterapeutyczną. Bibliotekarzom obsługującym czytelników niepełnosprawnych dostarcza informacji o tym, jakie materiały powinni gromadzić i jak je wykorzystywać w praktyce. Może również pomóc samym niepełnosprawnym lub ich opiekunom w wyborze odpowiednich form książek, wskazując zarazem, gdzie można je wypożyczyć lub kupić. Wydawcom zaś może wskazać zasady i normy tworzenia specjalnych materiałów czytelniczych, i wreszcie - może uświadomić ludziom zdrowym, jak wielkie trudności musieli i nadal muszą pokonywać niepełnosprawni, aby zamieszkać w ,,Galaktyce Gutenberga".
Aby zrealizować wytyczone cele, przyjęto funkcjonalny sposób prezentacji specjalnych materiałów czytelniczych. Punkt wyjścia stanowi tu charakterystyka różnych niepełnosprawności, wpływających determinujące na kształtowanie się poszczególnych form omawianych materiałów. Od form już ukształtowanych, tworzonych według określonych zasad, rozważania prowadzą do wydawców i ich oferty; od tych natomiast - poprzez instytucje pośredniczące - do użytkowników(...)
(...)Istotnym dopełnieniem całości jest aneks zawierający wykaz polskich wydawnictw, które publikują materiały dla czytelników z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ponieważ podane są także adresy wydawców, aneks ten ułatwić może bibliotekarzom, rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych dotarcie do nadal trudno dostępnych specjalnych materiałów czytelniczych.

Spis treści

Rodzaje niepełnosprawności a bariery i możliwości czytelnicze (Ludzie niewidomi i niedowidzący *Osoby niesłyszące i słabosłyszące *Osoby z niesprawnością intelektualną *Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym *Osoby autystyczne *Osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. dyslektycy))
Specjalne materiały czytelnicze - zarys dziejów i charakterystyka ogólna (Dzieje wydawnictw brajlowskich *Powstanie i przemiany ,,książek mówionych" *Materiały łatwe w czytaniu i ich adresaci *Książki ze znakami języka migowego *Inne rodzaje specjalnych materiałów czytelniczych - narodziny i rozwój *Urządzenia techniczne dla czytelników niepełnosprawnych)
Próba podziału i opisu specjalnych materiałów czytelniczych jako niekonwencjonalnych form książki oraz zasady ich tworzenia (Kodeksowe formy specjalnych materiałów czytelniczych *Parakodeksy w funkcji rozrywkowo-edukacyjnej *Między kodeksowymi piktogramami a językiem werbalnym - książki ze znakami języka migowego *Materiały łatwe w czytaniu - tradycyjna forma kodeksu - niestandardowe ujęcie treści *Książki tłoczone dużą czcionką - standardowe treści - nowe rozwiązania edytorskie *Karty wyrazowe i bity inteligencji - od kartonika do książki *Książki mówione - tekst utrwalony dźwiękiem *Adaptacje Filmowe dla niesłyszących - od obrazu do języka *Książki i czasopisma na elektronicznych nośnikach informacji na tle nowoczesnych technik komputerowych)
Społeczny obieg specjalnych materiałów czytelniczych

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum