SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Biologia

Bakterioneuston jezior

autorzy: Maciej Walczak
Rok wydania:2009 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:103 ISBN:978-83-231-2412-2
OPIS

Najbardziej zewnętrzną warstwą zbiornika wodnego jest mikrowarstwa powierzchniowa (MP). Jest ona zlokalizowana na granicy dwóch diametralnie różnych środowisk: wody i powietrza. Często jest też nazywana interfazą woda-powietrze lub biofilmem (Maki 1993). Pierwsze doniesienia o istnieniu mikrowarstwy powierzchniowej zbiorników wodnych pojawiły się w 1773 roku (Garrett 1972). Natomiast Henry David Thoreau w 1858 roku opisał swoje obserwaqe dotyczące MP, którą nazywał filmem powierzchniowym. Obserwacje te dotyczyły szybkiego wygładzania zmarszczek powstających w początkowej fazie generacji fal, jeśli na powierzchni morza obecne były substancje organiczne (McDowell i McCutchen 1971).

Maclntyre (1974) mikrowarstwę powierzchniową nazwał najważniejszym milimetrem oceanu, który pokrywa % powierzchni świata, a jednocześnie obejmuje niezwykle małą objętość całości masy wód, zgromadzonej na Ziemi.

Do występowania MP przyczyniają się siły adhezji, działające na skutek przyciągania międzycząsteczkowego i napięcia powierzchniowego na granicy dwóch ośrodków: wody i powietrza (Maki 1993). Prowadzi to do akumulacji w tej warstwie związków organicznych i nieorganicznych oraz bakterii (Zuev i wsp. 2001; Gaśparović i wsp. 2007).

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Naumanna (1917) organizmy zasiedlające mikrowarstwę powierzchniową nazywane są neustonem, bakterie zaś występujące w tym środowisku - bakterioneustonem. Bakterioneuston zarówno konsumuje, jak i produkuje substancje organiczne występujące w interfazie, przyczyniając się do tworzenia tego unikatowego środowiska.

Interfazą woda-powietrze zbiorników wodnych jest dla mikroorganizmów szczególnym środowiskiem chemicznym i fizycznym, zupełnie różnym od wody podpowierzchniowej. Działające na powierzchni zbiorników wodnych siły napięcia powierzchniowego powodują fizyczną stabilność tej warstwy. Z drugiej strony, ze względu na gwałtowne zmiany temperatury czy docierające do MP duże dawki energii słonecznej jest to wysoce niestabilne środowisko w porównaniu z wodą podpowierzchniową zbiorników. Ponadto wiele czynników wpływających na rozwój bakterioneustonu działa w sposób cykliczny. Z tego powodu uchwycenie i zinterpretowanie zmian zachodzących w liczebności oraz aktywności biologicznej bakterioneustonu jest niezwykle trudne.

W niniejszej pracy starano się pokazać jak dynamiczną formacją jest bakterioneuston. Przy prezentacji wyników skupiono się na omówieniu badań nad zaobserwowanymi zmianami w występowaniu, różnorodności i aktywności metabolicznej bakterioneustonu z uwzględnieniem cykli sezonowych i dobowych.

Ze Wstępu 

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.