SKIP_TO

Bibliografia miasta Torunia do 1971 roku

Rok wydania:1999 Nr wydania:1 Liczba stron:240 ISBN:878-76-391-5-
OPIS

Spis treści

Dział ogólny (Bibliografie *Czasopisma *Statystyka *Przewodniki. Informatory)

Położenie miasta (Środowisko geograficzne *Nazewnictwo *Urbanistyka. Rozwój przestrzenny miasta *Plany i widoki miasta)

Dzieje miasta (Żródłoznawstwo *Heraldyka. Sfragistyka. Genealogia. Numizmatyka *Opracowania ogólne *Archeologia *Okres krzyżacki (do 1454 r.) *Toruń miastem Rzeczypospolitej (1454-1793) *Pod zaborem pruskim (1793-1806) *Księstwo warszawskie (1807-1815) *Pod zaborem pruskim (1815-1919) *Okres Polski międzywojennej (1920-1939) *Okupacja hitlerowska (1939-1945) *Miasto po 1945 r.)

Zagadnienia prawno-ustrojowe i administracyjne (Zagadnienia prawne. Ustrój i władze miasta *Zagadnienia administracyjne *Sądownictwo)

Zagadnienia społeczne i narodowe (Demografia *Sprawy narodowościowe *Ruch robotniczy. Bezrobocie. Strajki *Opieka społeczna. Ubezpieczenia *Sprawy wyznaniowe *Stowarzyszenia i organizacje społeczne)

Zagadnienia gospodarcze (Gospodarka miejska. Finanse. Banki *Przemysł *Handel i żegluga *Rzemiosło. Cechy *Własność ziemska *Rolnictwo. Sadownictwo. Hodowla *Koleje żelazne *Klęski żywiołowe. Epidemie)

Zagadnienia komunalne (Inżyneria i urządzenia komunalne *Służba zdrowia. *Toruń jako miejsce kuracyjne *Poczta *Gospodarka mieszkaniowa)

Wojskowość

Oświata, kultura, nauka (Zagadnienia ogólne *Szkolnictwo podstawowe, średnie, awodowe i inne *Starania o uniwersytet w Toruniu *Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika *Biblioteki *Archiwum *Muzea *Towarzystwa naukowe. Instytuty *Historia książki *Czasopiśmiennictwo *Teatr *Życie muzyczne *Plastyka *Wystawy *Radio *Dni Torunia)

Architektura i budownictwo. Zabytki (Opracowanie ogólne *Poszczególne zagadnienia *Budownictwo i zabytki świeckie *Budownictwo i zabytki sakralne *Pomniki i tablice pamiątkowe)

Życie codzienne, obyczaje, język

Sport

Toruń w litraturze i muzyce (Toruń w literaturze *Legendy *Toruń w muzyce)

Osoby

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.