SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Archeologia

Civitas Schinesghe cum pertinentiis

Rok wydania:2003 Nr wydania:I Liczba stron:160 ISBN:832-31-161-3-
OPIS

Spis treści
Wstęp (Wojciech Chudziak); Gerard Labuda: Stan dyskusji nad dokumentem Dagome iudex i państwem Schinesghe; Lech Leciejewicz: Polska Piastów krajem łacińskiej Europy; Zofia Kurnatowska: Proces formowania się "państwa gnieźnieńskiego"; Sławomir Moździoch: Śląsk wczesnośredniowieczny w świetle badań archeologicznych i historycznych - crambe bis cocta? Marek Dulinicz: Mazowsze we wczesnym średniowieczu. Jego związki z "państwem gnieźnieńskim"; Andrzej Buko: Ziemia sandomierska w początkach państwa polskiego; Michał Parczewski: Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej

Ze wstępu
Wciąż aktualny pozostaje [...] problem konfrontacji wymowy źródeł archeologicznych i pisanych, z których najczęściej przytaczany jest w literaturze przedmiotu dokument Dagome iudex, zawierający stosunkowo szczegółowy, choć niestety niejednoznaczny w przekazie, opis granic tytułowego w niniejszej publikacji civitas Schinesghe cum pertmentiis. Tej kwestii poświęcono również cykl wykładów dydaktyczno-naukowych, które odbyły się w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od listopada 2001 do maja 2002 roku. Oddany do rąk Czytelników tom zawiera zatem siedem artykułów o treści w różnym stopniu przetworzonej w stosunku do pierwowzorów, jakie stanowiły wygłoszone wykłady. Tom otwiera praca profesora Gerarda Labudy, który przedstawił aktualny stan dyskusji prowadzonej nad dokumentem Dagome iudex. Można powiedzieć, że stanowi ona dobry punkt odniesienia w lekturze opracowań przygotowanych przez wybitnych przedstawicieli naszej dyscypliny badawczej. Wbrew pozorom niniejsza publikacja nie jest jednak skierowana wyłącznie do studentów archeologii i historii. Znaleźć w niej można bowiem wiele tez i domysłów sformułowanych na podstawie analizy źródeł archeologicznych, które naszym zdaniem wnoszą dość dużo nowego do dyskusji nad zagadnieniem początków państwa polskiego.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.