SKIP_TO
Kategoria: Nauki ścisłe / Chemia

Elektrooptyczne własności warstw selenku cynku otrzymanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych

autorzy: Wacław Bała
Rok wydania:1994 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:171 ISBN:83-231-0482-4
OPIS

Zorientowany krystalograficzuie wzrost warstwy monokrystalicznej, zacho­dzący na powierzchni monokryształu o określonej orientacji przyjęto, zgodnie z pracami Royera [1,2], nazywać epitaksją. Wzrost warstwy jednego związku na rnoiiokrystalicznym podłożu drugiego materiału nazywamy heteroepitaksja, nato­miast wzrost warstwy na podłożu tego samego związku - hornoepitaksją [2,3].
Rozwój w ostatnich latach telekomunikacji optycznej, optoelektroniki oraz zintegrowanej mikroelektroniki postawił przed warstwami epitaksjalnymi szcze­gólne wymagania [2-7]. Nanoszone na podłoża warstwy muszą wykazywać dosko­nała strukturę krystalograficzną z możliwie małą ilością defektów i zanieczyszczeń, gdyż jak wiadomo, niedoskonałości struktury jak i zanieczyszczenia wpływają w znaczący sposób na zwiększenie absorpcji, rozpraszanie światła, zmianę przewod­nictwa, szybkość rekombinacji itp. [8,9]. W przypadku diod elektroluminescen­cyjnych i laserów, zauiczyszczenia jak i defekty struktury maja istotny wpływ na wydajność świecenia i zmniejszanie się emisji promieniowania w czasie (tzw. efekty starzenia).

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.