SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Historia sztuki

Kolekcja Andrzeja Mniszcha

Rok wydania:2003 Nr wydania:1 Liczba stron:328 ISBN:83-231-1569-9
OPIS

Spis treści
Od autora
Wstęp
Życie Andrzeja hr. Mniszcha
Portrety z Wiśniowca - pierwsze fascynacje artystyczne
Kolekcjonerstwo paryskie
Próba rekonstrukcji historii kolekcji emigracyjnej
Zbiór malarstwa
Biblioteka, zbiór grafiki i rysunków
Artystyczne ramy życia - zbieracz wśród swojej kolekcji
Rozproszenie kolekcji
Zbieracz dawnych obrazów w dziewiętnastowiecznym Paryżu
Malarstwo holenderskie "złotego wieku"
Ecole francaise
Obrazy włoskie, hiszpańskie, niemiecko-austriackie
Amator sztuki Dalekiego Wschodu
Zakończenie
Aneksy
Aneks I. Inwentarze i katalogi zbiorów
Aneks II. Odnalezione listy i rękopisy Andrzeja Mniszcha
Wykaz źródeł i literatury przedmiotu
Katalog kolekcji malarstwa
Spis ilustracji
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk
La collection Mniszech - de coleopteres volhyniens aux tableaux de Frans Hals. Resume
The Mniszech Collection - from the Beetles in Volhynia to Paintings by Frans Hals. Summary
Ilustracje

Od autora
Wraz z upadkiem powstania listopadowego zjawisko emigracji na trwałe związało się z historią Polski i niemal od początku budziło zainteresowanie jej badaczy. Dziś, dzięki pracy Jerzego W. Borejszy, Sławomira Kalembki, Denise Wrotnowskiej, Jerzego Zdrady, Franciszka Ziejki i wielu innych dysponujemy sporą wiedzą o dziejach dziewiętnastowiecznego wychodźstwa, jego polityce, kulturze i twórczości. Niewiele natomiast uwagi poświęcono dotąd emigracyjnym zbiorom artystycznym, które powstając w sąsiedztwie głośnych i bogatych kolekcji Paryża, Genewy czy Rzymu mogłyby się stać jednym z wymowniejszych świadectw uczestnictwa, a nawet swego rodzaju wkładu Polaków w kulturę europejską.

Książka o jednym z najciekawszych zespołów dzieł sztuki zgromadzonych przez Polaków we Francji i jej twórcy hr. Andrzeju Mniszchu oparta jest na mojej rozprawie doktorskiej z 1995 r., napisanej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ("Andrzej Mniszech 1823/24-1905. Działalność kolekcjonerska na tle francuskiej krytyki artystycznej dziewiętnastego wieku"). Praca ta nie powstałaby bez kilkumiesięcznych badań archiwalnych we Francji, co umożliwiły mi stypendia przyznane przez rząd francuski (1991, 1993) oraz Fonds d'Aide aux Lettres Polonaises Independentes (1992). Wszechstronnej pomocy udzielił mi także Pan Jean-Malo Ronin z Paryża, jeden z powinowatych jej bohatera, udostępniając wszelkie posiadane dokumenty archiwalne i informacje. [...]
For foreign orders contact:
International Publishing Service Sp. z o.o.
Dział Eksportu
ul. Noakowskiego 10 lokal 38
00-664 Warszawa
tel./fax: +48 22 621 54 70
e-mail: export@ips.com.pl

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.