SKIP_TO
Kategoria: Historia i współczesność UMK

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1946-1966

Rok wydania:2006 Nr wydania:1 Liczba stron:121 ISBN:83-231-1972-4
OPIS

Ze wstępu
Autorka studiowała i pracowała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UMK, z którego powstały później przecież kolejne dalsze wydziały. Dzisiaj są to: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki. Wspomnienia prof. Jabłońskiej-Frąckowiak stanowią jednak źródło nie tylko do początkowego okresu dziejów tych wydziałów, ale i całego uniwersytetu. Pokazują atmosferę panującą wówczas na uczelni, warunki studiowania, początki karier młodych pracowników nauki, ich warunki bytowe, także ówczesne rozrywki i zabawy. Autorka należy do pokolenia dorastającego w warunkach wojennych, studiującego z zapałem w ciężkich również latach po zakończeniu wojny, pokolenia, które zrodziło wiele talentów naukowych. To przedstawiciele tego pokolenia rozwinęli potem naukę polską w drugiej połowie XX wieku, a dziś przechodzą lub już przeszli w stan spoczynku.

Wspomnienia dotyczą całego okresu pobytu Autorki w Toruniu, to jest lat 1946-1966, głównie jednak jej lat studenckich i pierwszych lat pracy naukowej. Są to wspomnienia bardzo osobiste, przez to jednak może bardziej autentyczne. Swoistego smaku dodaje im fakt, że są pisane przez córkę bardzo wybitnego uczonego, powszechnie uważanego za twórcę toruńskiej fizyki. Autorka od dzieciństwa dzięki swemu ojcu mogła się stykać z uniwersytetami: warszawskim, wileńskim, znów warszawskim, wreszcie z toruńskim. Z jej wspomnień przebija wielka estyma dla samej instytucji uniwersytetu. Autorka w swej narracji nie trzyma się dokładnie chronologii, często wraca do pewnych wydarzeń, stara się grupować je tematycznie. Nie utrudnia to lektury - wprost przeciwnie, czyni ją bardziej urozmaiconą.

Spis treści
Wstęp; Przeprowadzka i przyjaciele; Początki UMK; Początek moich studiów i pracy na UMK; Wykłady i egzaminy; Dom na Sienkiewicza; Studenci z najstarszego rocznika fizyki; Inni absolwenci i pracownicy naukowi toruńskiej fizyki; Egzaminy, egzaminy.; Wspomnienia Ojca z początków w Toruniu; Gmach Collegium Physicum; Pierwsze na UMK doktoraty z fizyki; Zjazd fizyków w Warszawie w 1948 r.; Koła naukowe; Caritas Academica; Korespondencja z przyjaciółmi i rodziną; Fizyka teoretyczna i moje magisterium; Toruńska szkoła luminescencyjna i jej Szef; Warsztaty i pracownicy techniczni; Jubileusze i konferencje w Toruniu; Moja praca na fizyce w Toruniu i pierwszy wyjazd do USA; Polskie Towarzystwo Fizyczne; Współpraca z przemysłem i Przemysłowy Instytut Elektroniki; Rowerowe wycieczki; Małżeństwo i teściowie; Nasz Szef jako wzorowy dziadek i serdeczna pomoc jego kolegów z wojska; Podziękowanie; Indeks nazwisk

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.