SKIP_TO

Podstawy inwestowania na giełdach towarowych

autorzy: Marek Drewiński
Rok wydania:2007 Liczba stron:210 ISBN:978-83-231-2052-0
OPIS Spis treści
Wstęp; Powstanie i rozwój giełd towarowych (Giełdy współczesne - powstanie i ewolucja * Funkcje giełd towarowych we współczesnej gospodarce * Giełdy towarowe w Polsce w okresie rozbiorów i do II wojny światowej); Wprowadzenie do handlu giełdowego (Struktura organizacyjna giełd * Procedura zawierania transakcji giełdowych * Charakterystyka transakcji giełdowych * Giełdy i produkty giełdowe * Warunki kontraktów i rodzaje zleceń); Prawne i finansowe uwarunkowania transakcji giełdowych (Regulacje prawne obrotu towarowego * Nadzór państwowy nad giełdami * Regulacje finansowe); Instrumenty pochodne (Kontrakty futures * Opcje * Swapy i warranty); Strategie opcyjne (Kupno opcji * Sprzedaż opcji * Kombinacje * Spread * Syntetyczne kontrakty na opcje); Zarządzanie ryzykiem operacji giełdowych (Istota i rodzaje ryzyka * Fundusze wzajemne jako forma zarządzania ryzykiem * Hedging); Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych (Uwarunkowania zachowań inwestorów * Analiza fundamentalna i techniczna * Indeksy giełdowe rynków towarowych * Notowania kontraktów terminowych i opcyjnych na giełdach towarowych); Giełdy towarowe w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju (Giełdy towarowe i rynki hurtowe po II wojnie światowej * Charakterystyka wybranych giełd towarowych * Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynków towarowych w Polsce); Załączniki; Literatura; Spis tabel; Spis rysunków

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.