SKIP_TO

Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych

Rok wydania:2000 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:253 ISBN:83-231-1190-1
OPIS

"Celem niniejszej pracy jest prezentacja dorobku naukowego geografów, demografów, statystyków i innych badaczy zajmujących się problematyką ruchliwości przestrzennej ludności zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.
Większość prac zawartych w tej publikacji zaprezentowano w formie referatów na drugiej międzynarodowej konferencji naukowej pt. ,,Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych", która odbyła się w Toruniu w dniach 20-21 września 1999 r. Organizatorzy konferencji to: Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji Instytutu Geografii UMK oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Demograficznego w Warszawie.
Celem konferencji była ocena procesów i form ruchliwości przestrzennej ludności w krajach doświadczających transformacji społeczno-ekonomicznej i ustrojowej. Konferencja skupiła zarówno praktyków, jak i naukowców (z Polski oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także z Francji i Niemiec) z dziedziny ruchliwości przestrzennej ludności i była doskonałym forum dyskusyjnym na wiodące tematy i problemy dotyczące wspomnianego zagadnienia, konfrontacją różnych perspektyw i doświadczeń. Tym bardziej, że okres, jaki upłynął od wprowadzenia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zmian gospodarczych i ustrojowych, jest wystarczająco długi, by wychwycić prawidłowości i trendy w strukturze i procesach ruchliwości przestrzennej ludności oraz określić kierunki zmian w mobilności ludności, dokonać identyfikacji mechanizmów sprawczych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Prezentowany zbiór prac stanowić może podstawę oceny stanu i kierunków rozwoju studiów geograficznych i demograficznych dotyczących ruchliwości przestrzennej ludności w Polsce i za granicą. Daje przede wszystkim przegląd stanowisk teoretyczno-metodologicznych, metod i ujęć badawczych oraz rozwiązań praktycznych stosowanych w poszczególnych ośrodkach i krajach."

Fragment ze wstępu

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.