SKIP_TO
Kategoria: Nauki ścisłe / Chemia

Przewodnik metodyczny do analizy wód

autorzy: Urszula Pokojska
Rok wydania:1999 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:87 ISBN:83-231-1105-7
OPIS

Niniejszy Przewodnik jest przede wszystkim zbiorem roboczych instrukcji oznaczania najważniejszych wskaźników jakości wód różnego pochodzenia. Wskaźniki te obejmują zarówno cechy fizykochemiczne próbek (pH, przewodność elektrolityczna, sucha pozostałość, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, twardość), jak i zawartości jonów składu podstawowego oraz składników w istotny sposób warunkujących troficzność wód (fosforanów, azotanów i jonów amonowych). Opisy proponowanych metod przygotowano opierając się głównie na Polskich Normach analizy wody i ścieków ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (obecnie Polski Komitet Normalizacyjny). W stosunku do oryginalnych opisów postępowania analitycznego są one znacznie skrócone i uproszczone. Ułatwia to korzystanie z Przewodnika osobom nie wyspecjalizowanym w analityce chemicznej. Przyjęto założenie, że badane wody nie są bezpośrednio odbieralnikami ścieków i nie zawierają nadmiernych stężeń substancji, które uniemożliwiałyby wykonanie poprawnych analiz bez stosowania dodatkowych procedur opisywanych w normach. W wątpliwych wypadkach zaleca się korzystanie z metod oryginalnych (spis odnośnych Polskich Norm zamieszczono w bibliografii). Przewodnik przeznaczony jest głównie dla osób prowadzących badania nad chemizmem wód naturalnych, powierzchniowych i podziemnych. Jednakże zaproponowane metody mogą służyć również do analizy wód i roztworów wodnych innego pochodzenia (np. roztworów glebowych, ekstraktów wodnych gleb i skał, oczyszczonych ścieków).

Ze wstępu

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.