SKIP_TO

Systemy informacji geograficznej w praktyce studium zastosowań

autorzy: Mieczysław Kunz redaktorzy: Mieczysław Kunz
Rok wydania:2007 Nr wydania:1 Liczba stron:187 ISBN:978-83-231-2136-7
OPIS
Spis treści

Przedmowa; Mieczysław Kunz: Ogólnoświatowy Dzień GIS-u; Grzegorz M. Czajka, Mieczysław Kunz: Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej; Krzysztof Rydlewski: System informacji geograficznej województwa kujawsko-pomorskiego; Ewa Birek, Bogusław Stroszejn: Wykorzystanie GIS w tworzeniu strategii i planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego; Krystyna Nowak: Kujawsko-pomorska szerokopasmowa sieć informacyjna dla GIS; Dariusz Gotlib: Wykorzystanie Bazy Danych Topograficznych w procesie budowy i użytkowania systemów informacji przestrzennej; Zdzisław Kurczyński, Dariusz Gotlib, Robert Olszewski, Romuald Kaczyński, Jerzy Butowtt, Jacek Uchański: Numeryczny Model Terenu - podstawy, budowa i wykorzystanie; Eugeniusz Sobczyński: Systemy informacji geograficznej w wojsku; Janusz Kwiecień: Zintegrowany System do zarządzania akcjami ratowniczymi w Bydgoszczy; Mieczysław Kunz, Rafał Kot: Doświadczenia Instytutu Geografii UMK w zakresie sporządzania numerycznych map sozologicznych; Tomasz Wlazłowski, Marcin Wykusz: Geomarketingu od G do S - przegląd analiz; Mieczysław Kunz, Jan Burdziej, Grzegorz Łuczka: Raportowanie procesu akwizycji danych sejsmiki poszukiwawczej z wykorzystaniem GIS; Marek Bogobowicz, Jacek Domański, Grzegorz Głowacki: Stan obecny i przyszłość GIS w koncepcji produktowej ESRI.; Marek Majewski, Monika Olczak: Systemy informacji geograficznej oparte na Oprogramowaniu firmy Autodesk

Z przedmowy

Praca nawiązuje swoją koncepcją do wydanej przez UMK w 2001 roku książki pt. GIS i teledetekcja w badaniach i funkcjonowaniu krajobrazu(pod redakcją Andrzeja Nienartowicza i Mieczysława Kunza), któradotyczyła głównie wykorzystania tych narzędzi do analiz środowiskabiotycznego. Niniejsza książka rozszerza wykorzystanie geoinformacjio inne zastosowania.

Książka zawiera 14artykułów pogrupowanych według poruszanej tematyki. Początkowe artykułydotyczą wykorzystania geoinformatyki i stan wdrożenia w kluczowychinstytucjach administracji publicznej województwa kujawsko-pomorskiego,kolejne pokazują wykorzystanie GIS w innych instytucjach i firmachkomercyjnych, a ostatnie dwa artykuły omawiają wybrane oprogramowaniageoinformatyczne. Najobszerniejszym rozdziałem jest artykuł związanychz tworzeniem i wykorzystaniem Numerycznego Modelu Terenu. Autoramiposzczególnych artykułów są wysokiej klasy specjaliści reprezentującyośrodki naukowe, administrację publiczną i firmy komercyjne, zarównoz obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, jak z całej Polski.

Przydatne linki