SKIP_TO

Szkice z dziejów piśmiennictwa pomorskiego XVII-XIX wieku

Rok wydania:1999 Liczba stron:110 ISBN:83-231-0968-0
OPIS

Praca składa się z 7 publikacji, obejmujących pewne, ułożone chronologicznie, fragmenty historii książki i prasy pomorskiej. Zawiera on pierwsze rezultaty badań zespołu pracowników Katedry BiIN UMK, zmierzających do ,,wypełnienia" luk badawczych, tzn. braku opracowań, obejmujących całościowo historię książki i prasy pomorskiej.
Spis treści

* Bronisława Woźniczka-Paruzel - Wprowadzenie
* Bronisława Woźniczka-Paruzel - Vorwort
* Janusz Tondel - Śladami działalności Jakuba Krausego najwybitniejszego niemieckiego introligatora epoki renesansu
* Małgorzata Szostakowska - Zarys dziejów wydawniczych głównych organów prasy politycznej Królewca od XVII do początków XX w.
* Katarzyna Wodniak - Tematyka literacka na łamach Thornische Nachrichten von gelehrten Sachen (1762-1766) na tle wczesnego Oświecenia na Pomorzu
* Iwona Imańska - Książka na loterii w Prusach Królewskich w XVIII w.
* Grażyna Gzella - Zaborcy i ich polityka wobec Polaków w ocenie redaktora ,,Biedaczka" (1848-1850)
* Bronisława Woźniczka-Paruzel - Polskie kalendarze pomorskie z lat 1850-1914. Wprowadzenie w problematykę badawczą
* Małgorzata Fedorowicz - ,,Polski kalendarz katolicki..." Ignacego Danielewskiego z lat 1862-1897

Przydatne linki