SKIP_TO

Tożsamość kulturowa Kresów w humanistycznym nurcie polskiej myśli etnologicznej do roku 1939. Studium z zakresu antropologii

Rok wydania:2007 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:320 ISBN:978-83-231-2067-4
OPIS

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku znikły istniejące po drugiej wojnie świa­towej przeszkody polityczne w badaniach procesów etnicznych na terenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jedno­cześnie nowa sytuacja pozwoliła na uzewnętrznienie tychże procesów. Ujawniona wówczas żywotność i dynamiczność zróżnicowania etniczno-narodowego, odradzająca się tożsa­mość kulturowa wielu narodów, grup etnicznych i regional­nych, związane z tym konflikty zaskoczyły etnologów i socjo­logów. Zastały ich niemal całkowicie nieprzygotowanych do analizy i oceny nowej, nieprzewidzianej sytuacji. 

Odpowiadając na wynikające stąd zapotrzebowanie ba­dawcze, polscy przedstawiciele nauk o kulturze, zwłaszcza etnologii i socjologii, szybko nadrobili zaległości w wymia­nie myśli z nauką światową. Trudniejsze okazało się natomiast przywrócenie do obiegu naukowego dorobku polskich przedwojennych badań problematyki etnicznej i narodowo­ściowej. Badania te, skazane po 1945 roku na zapomnienie, znane są dziś w Polsce znacznie słabiej niż osiągnięcia antro­pologii zachodniej.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.